Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Zmluva o dielo
ZM146/2024
276 193,51 € STAVOMAL, s.r.o., Z. Kodálya 779/9, 92401 Galanta Obec Pečeňady, Pečeňady 93
10. August 2022
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 02/2022/ZoD
ZM188/2022
247 174,96 € Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
10. Jún 2024
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. ZoD/02 2024/INV
ZM178/2024
201 142,61 € Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. Október 2022
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 04/2022/ZoD
ZM197/2022
83 832,17 € STAVBA - v.d. Topoľčany, s.r.o., Stummerova 4458, 955 01 Topoľčany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. Október 2022
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 03/2022/ZoD
ZM198/2022
57 552,28 € STAVECO, s.r.o., Dopravná 412, 955 01 Topoľčany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. September 2022
Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzením
ZM190/2022
50 000,00 € Geotermálny Prameň, s.r.o., 922 07 Pečeňady 93 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
12. Jún 2023
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 01/2023/INV
ZM29/2023
46 593,94 € ROBO Piešťany, a. s., Royova 2, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 01/2023/Do
ZM4/2023
33 250,00 € Športový klub 2011 Pečeňady, 92207 Pečeňady 151 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.01/2024/Do
ZM161/2024
33 250,00 € Športový klub 2011 Pečeňady, 92207 Pečeňady 151 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. Jún 2023
ZMLUVA NA DODANIE TOVARU A JEHO ODBORNEJ INŠTALÁCIE č. 01 /2023
ZM26/2023
24 143,58 € Milan Brodek a spol., Sládkovičova 556/31, 92041 Leopoldov Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 01/2022/ZoD
ZM175/2022
17 500,58 € Klimatech, s.r.o, Vajanského 58, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
18. December 2023
Zmluva o dielo na spracovanie Územného plánu obce Pečeňady č. 2/2023
ZM51/2023
16 600,00 € ArchUrb, s.r.o., Š. Moyzesa 9585/41, 96001 Zvolen Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 02/2023/Do
ZM5/2023
12 000,00 € Poľovnícke združenie Pečeňady, 92207 Pečeňady 109 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Máj 2024
Z M L U V A o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
ZM177/2024
11 802,00 € MIDO music productions- Miroslav Dvoran, Mateja Bela 61/2, 92001 Hlohovec Obec Pečeňady, Pečeňady 93
27. Apríl 2022
Zmluva o dielo
ZM43/2022
11 484,00 € Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. Jún 2022
Zmluva o propagácii
ZM174/2022
10 800,00 € COOP Jednota Trnava, s.d., Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
1. December 2022
Darovacia zmluva č. ZM-61-22-1-00371-00010 o poskytnutí finančného daru
ZM206/2022
10 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., 919 30 Jaslovské Bohunice 360 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. December 2023
Darovacia zmluva č. ZM-61-23-1-00424-00010 o poskytnutí finančného daru
ZM53/2023
10 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., 919 30 Jaslovské Bohunice 360 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.02/2024/Do
ZM162/2024
10 000,00 € Poľovnícke združenie Pečeňady, 92207 Pečeňady 109 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
ZM45/2022
9 500,00 € JUDr. Juraj Jurovský, advokát, Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93