Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2022
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 02/2022/ZoD
ZM188/2022
247 174,96 € Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. Október 2022
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 04/2022/ZoD
ZM197/2022
83 832,17 € STAVBA - v.d. Topoľčany, s.r.o., Stummerova 4458, 955 01 Topoľčany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. Október 2022
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 03/2022/ZoD
ZM198/2022
57 552,28 € STAVECO, s.r.o., Dopravná 412, 955 01 Topoľčany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. September 2022
Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzením
ZM190/2022
50 000,00 € Geotermálny Prameň, s.r.o., 922 07 Pečeňady 93 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 01/2023/Do
ZM4/2023
33 250,00 € Športový klub 2011 Pečeňady, 92207 Pečeňady 151 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 01/2022/ZoD
ZM175/2022
17 500,58 € Klimatech, s.r.o, Vajanského 58, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 02/2023/Do
ZM5/2023
12 000,00 € Poľovnícke združenie Pečeňady, 92207 Pečeňady 109 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
27. Apríl 2022
Zmluva o dielo
ZM43/2022
11 484,00 € Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. Jún 2022
Zmluva o propagácii
ZM174/2022
10 800,00 € COOP Jednota Trnava, s.d., Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
1. December 2022
Darovacia zmluva č. ZM-61-22-1-00371-00010 o poskytnutí finančného daru
ZM206/2022
10 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., 919 30 Jaslovské Bohunice 360 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
ZM45/2022
9 500,00 € JUDr. Juraj Jurovský, advokát, Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 04/2023/Do
ZM7/2023
7 600,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Pečeňady 135, 92207 Pečeňady Obec Pečeňady, Pečeňady 93
19. Marec 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb aktívnym registrovaným športovcom
ZM11/2023
6 000,00 € LB Yachts Slovakia, s.r.o., B Smetanu 8/A, 91701 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o propagácii
ZM20/2023
5 000,00 € COOP Jednota Trnava, s.d., Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
25. August 2022
Zmluva o výkone stavebného dozoru
ZM189/2022
4 032,00 € Ing. arch. Marcel Zachar, Sibírska 20/A, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. September 2022
Zmluva o zájazde
ZM195/2022
3 884,00 € Satur Travel, a.s., Miletičova 1, 824 72 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 03/2023/Do
ZM6/2023
3 000,00 € Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia Pečeňady, o.j.z., 92207 Pečeňady 167 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
19. Október 2022
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľností
ZM200/2022
2 507,40 € JUDr. Viktor Hromada, Bc. Ján Hutta, Miroslav Kamenár, Peter Lipka, Boris Guldan, Henrieta Guldanová Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. September 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
ZM194/2022
2 400,00 € N.M.-Audit, s.r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 N. Mesto nad Váhom Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 05/2023/Do
ZM8/2023
2 400,00 € Šachový klub Pečeňady, 922 07 Pečeňady 158 Obec Pečeňady, Pečeňady 93