Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2022
Dohoda o skončení zmluvného záväzkového vzťahu
ZM44/2022
0,00 € JUDr. Juraj Jurovský, advokát, Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
2. Máj 2022
Zmluva o zbere odpadu
ZM48/2022
0,00 € Bomat, s.r.o., 922 01 Veľké Orvište 380 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
17. Máj 2022
Hromadná licenčná zmluva
ZM51/2022
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
17. Máj 2022
Hromadná licenčná zmluva
ZM50/2022
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. Jún 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely softvérového produktu mOBEC
ZM136/2022
0,00 € T-MAPY, s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
ZM173/2022
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
20. Júl 2022
Dodatok č.2 k Zmluve zo dňa 14.12.2009 o správe a prevádzkovaní vodných diel
ZM185/2022
0,00 € Obecná kanalizačná, s.r.o., 922 08 Veselé 346 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. September 2022
Dodatok č.1 k Spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
ZM193/2022
0,00 € Obecná kanalizačná, s.r.o., 922 08 Veselé 346 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. September 2022
Dodatok č.1 k Zakladateľskej listine zo dňa 10.06.2022
ZM191/2022
0,00 € Geotermálny Prameň, s.r.o., 922 07 Pečeňady 93 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
2. Október 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZM196/2022
0,00 € LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 056 51 Poprad Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM203/2022
0,00 € Adam Mužila, 922 07 Pečeňady 159 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
24. November 2022
Príloha č.2 Zmluvy č. L-12/TDO/1995
ZM204/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Pečeňady, Pečeňady 93
8. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1020212007
ZM207/2022
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
18. December 2022
Hromadná licenčná zmluva
ZM208/2022
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
5. Február 2023
Hromadná licenčná zmluva
ZM1/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
26. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 24.03.2022 o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb aktívnym registrovaným športovcom
ZM2/2023
0,00 € LB Yachts Slovakia, s.r.o., B. Smetanu 8/A, 91701 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
1. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM-05/2020 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
ZM3/2023
0,00 € IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Hromadná licenčná zmluva
ZM10/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
ZM9/2023
0,00 € PLANTEX, s.r.o., 92208 Veselé pri Piešťanoch 417 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM18/2023
0,00 € LB Yachts Slovakia, s.r.o., B Smetanu 8/A, 91701 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93