Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2023
Zmluva č. 27751196 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
ZM33_2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 02/2022/ZoD
ZM32/2023
0,00 € Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
ZM31/2023
4 380,00 € JUDr. Juraj Jurovský, advokát, Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Jún 2023
DODATOK č. 10 K ZMLUVE O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO ÚRADU SAMOSPRÁVY zo dňa 30.1.2008 v znení neskorších dodatkov
ZM30_2023
0,60 € Obec Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice Obec Pečeňady, Pečeňady 93
12. Jún 2023
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 01/2023/INV
ZM29/2023
46 593,94 € ROBO Piešťany, a. s., Royova 2, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
8. Jún 2023
Dodatok č. 1 zo dňa 04.04.2023 k Poistnej zmluve č.: 2407641386
ZM28/2023
0,00 € Generali poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. Jún 2023
ZMLUVA NA DODANIE TOVARU A JEHO ODBORNEJ INŠTALÁCIE č. 01 /2023
ZM26/2023
24 143,58 € Milan Brodek a spol., Sládkovičova 556/31, 92041 Leopoldov Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZM27/2023
147,00 € Dominika Hudyová, 922 07 Pečeňady 164 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
30. Máj 2023
Hromadná licenčná zmluva
ZM25/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
24. Máj 2023
Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác, zo dňa 15.10.2021, pod číslom: 02/2021/INV
ZM24/2023
0,00 € KANGO, s.r.o., Hlavná 45, 92505 Vozokany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
24. Máj 2023
Zmluva na servis stoličkového výťahu
ZM23/2023
95,00 € Stannah, s.r.o., K Rochovici 165, 01014 Žilina Obec Pečeňady, Pečeňady 93
1. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 140/22/2023
ZM22/2023
0,00 € Agrotrade Group, s.r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
13. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM21/2023
0,00 € Mgr. Dominika Čarnogurská Photography, 067 12 Koškovce 114, Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM18/2023
0,00 € LB Yachts Slovakia, s.r.o., B Smetanu 8/A, 91701 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM19/2023
0,00 € Michaela Novosadová ALEX, 922 07 Pečeňady 155 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o propagácii
ZM20/2023
5 000,00 € COOP Jednota Trnava, s.d., Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM17/2023
0,00 € Peter Ševčík - PMTECH, Športová 932/53, 92207 V. Kostoľany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM16/2023
0,00 € Dominika Pažitková, 922 07 Pečeňady 139 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM15/2023
0,00 € Dominika Hudyová, 922 07 Pečeňady 164 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
26. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá
ZM14/2023
70,00 € Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT PIEŠŤANY Obec Pečeňady, Pečeňady 93