Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1020212007
ZM207/2022
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
1. December 2022
Darovacia zmluva č. ZM-61-22-1-00371-00010 o poskytnutí finančného daru
ZM206/2022
10 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., 919 30 Jaslovské Bohunice 360 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
27. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve č. ZM-21/2020
ZM205/2022
234,00 € IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Obec Pečeňady, Pečeňady 93
24. November 2022
Príloha č.2 Zmluvy č. L-12/TDO/1995
ZM204/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM203/2022
0,00 € Adam Mužila, 922 07 Pečeňady 159 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Október 2022
Mandátna zmluva č. 21/2022
ZM202/2022
430,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Október 2022
Mandátna zmluva č. 20/2022
ZM201/2022
1 130,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
19. Október 2022
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľností
ZM200/2022
2 507,40 € JUDr. Viktor Hromada, Bc. Ján Hutta, Miroslav Kamenár, Peter Lipka, Boris Guldan, Henrieta Guldanová Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. Október 2022
Zmluva o výkone stavebného dozoru
ZM199/2022
1 628,40 € Ing. arch. Marcel Zachar, Sibírska 20/A, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. Október 2022
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 03/2022/ZoD
ZM198/2022
57 552,28 € STAVECO, s.r.o., Dopravná 412, 955 01 Topoľčany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. Október 2022
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 04/2022/ZoD
ZM197/2022
83 832,17 € STAVBA - v.d. Topoľčany, s.r.o., Stummerova 4458, 955 01 Topoľčany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
2. Október 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZM196/2022
0,00 € LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 056 51 Poprad Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. September 2022
Zmluva o zájazde
ZM195/2022
3 884,00 € Satur Travel, a.s., Miletičova 1, 824 72 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. September 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
ZM194/2022
2 400,00 € N.M.-Audit, s.r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 N. Mesto nad Váhom Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. September 2022
Dodatok č.1 k Spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
ZM193/2022
0,00 € Obecná kanalizačná, s.r.o., 922 08 Veselé 346 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. September 2022
Dodatok č.1 k Zakladateľskej listine zo dňa 10.06.2022
ZM191/2022
0,00 € Geotermálny Prameň, s.r.o., 922 07 Pečeňady 93 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. September 2022
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
ZM192/2022
1 162,00 € Obecná kanalizačná, s.r.o., 922 08 Veselé 346 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. September 2022
Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzením
ZM190/2022
50 000,00 € Geotermálny Prameň, s.r.o., 922 07 Pečeňady 93 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
25. August 2022
Zmluva o výkone stavebného dozoru
ZM189/2022
4 032,00 € Ing. arch. Marcel Zachar, Sibírska 20/A, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
10. August 2022
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 02/2022/ZoD
ZM188/2022
247 174,96 € Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93