Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
ZM186/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
ZM185/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Júl 2024
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 50163/2024
ZM184/2024
0,00 € Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 06001 Kežmarok Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
ZM183/2024
8 000,00 € Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., Tomášikova 22, 82102 Bratislava, Obec Pečeňady, Pečeňady 93
30. Jún 2024
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. ZoD 03 2024/INV
ZM182/2024
32 463,20 € STAVBA - výrobné družstvo Topoľčany, s.r.o., Stummerova 4458, 95501 Topoľčany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
30. Jún 2024
Zmluva o výkone stavebného dozoru
ZM181/2024
2 161,00 € Ing. arch. Marcel Zachar, Eugena Suchoňa 31, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
14. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
ZM180/2024
0,04 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
14. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
ZM179/2024
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
10. Jún 2024
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. ZoD/02 2024/INV
ZM178/2024
201 142,61 € Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Máj 2024
Z M L U V A o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
ZM177/2024
11 802,00 € MIDO music productions- Miroslav Dvoran, Mateja Bela 61/2, 92001 Hlohovec Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. Máj 2024
Zmluva o propagácii
ZM176/2024
5 000,00 € COOP Jednota Trnava, s.d., Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 140/22/2024
ZM175/2024
0,00 € Agrotrade Group, s.r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
29. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva
ZM174/2024
0,00 € PLANTEX, s.r.o., 92208 Veselé pri Piešťanoch 417 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
ZM173/2024
1 000,00 € Základná škola, Školská 5, 92207 V. Kostoľany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
ZM172/2024
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
ZM171/2024
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
10. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
ZM170/2024
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
5. Apríl 2024
Rámcová zmluva treasury
ZM169/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
4. Apríl 2024
Príkazná zmluva č. 116/VO/012024/PL-KS
ZM168/2024
600,00 € Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov Obec Pečeňady, Pečeňady 93
27. Marec 2024
Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch č. FT/1968/24/8571
ZM167/2024
0,00 € Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 81102 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93