Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Mandátna zmluva č. 1/2024
ZM157/2024
1 210,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
29. Február 2024
Kúpna zmluva
ZM156/2024
99,90 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
ZM155/2024
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
Mandátna zmluva na výkon inžinierskej činnosti
ZM154/2024
3 588,00 € DOMUS - Urban a syn stavebná spol. s r.o., Komenského 4535/16, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
ZM153/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
ZM152/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM151/2024
40,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
Odvedenie a vyčistenie balastných vôd ČS Pečeňady
ZM150/2024
4 826,43 € Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 81109 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
18. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM149/2024
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
18. Február 2024
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
ZM148/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
13. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM147/2024
3,94 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
31. Január 2024
Zmluva o dielo
ZM146/2024
276 193,51 € STAVOMAL, s.r.o., Z. Kodálya 779/9, 92401 Galanta Obec Pečeňady, Pečeňady 93
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb číslo 1/2024
ZM145/2024
3 660,00 € DATALAN, a.s., Krasovského 14, 85101 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
30. Január 2024
Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2024
ZM144/2024
6 471,91 € DATALAN, a.s., Krasovského 14, 85101 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
17. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM92/2024
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
17. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM93/2024
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
17. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM94/2024
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
17. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM95/2024
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
17. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM96/2024
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
17. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM97/2024
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93