Centrálny register zmlúv

Obec Melčice - Lieskové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Gulášparáda 2024
89/2024
700,00 € Obec Melčice-Lieskové DH Březovjané
12. Júl 2024
GDPR Sprostredkovateľská zmluva
90/2024
0,00 € HOUR s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
4. Júl 2024
Zmluva č. A/87/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
86/2024
100,00 € Struhárová Jarmila Obec Melčice-Lieskové
4. Júl 2024
Zmluva č. B/26/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
87/2024
40,00 € Struhárová Jarmila Obec Melčice-Lieskové
4. Júl 2024
Zmluva o grantovom účte
88/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Melčice-Lieskové
1. Júl 2024
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom
85/2024
60,00 € Ondrášková Anna Obec Melčice-Lieskové
22. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1113035
42/2024
0,00 € Energie2, a. s., odštepný závod Energie2, a. s. - Predaj elektriny a plynu, o. z. Obec Melčice-Lieskové
24. Jún 2024
Zmluva č. A/167/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové
84/2024
50,00 € Chlapíková Emília Obec Melčice-Lieskové
14. Jún 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
83/2024
174 871,53 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Melčice-Lieskové
13. Jún 2024
Zmluva č. C/33/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
80/2024
50,00 € Štefkovič Pavol Obec Melčice-Lieskové
13. Jún 2024
Zmluva č. C/32/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
81/2024
50,00 € Poznánová Anna Obec Melčice-Lieskové
13. Jún 2024
Zmluva č. B/95/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
82/2024
50,00 € Bariná Marta Obec Melčice-Lieskové
12. Jún 2024
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom
79/2024
60,00 € Poznánová Anna Obec Melčice-Lieskové
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
76/2024
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. Obec Melčice-Lieskové
10. Jún 2024
Zmluva č. A/358/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové
77/2024
50,00 € Michaela Űrgeová Obec Melčice-Lieskové
10. Jún 2024
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom
78/2024
60,00 € Rastislav Mikláš Obec Melčice-Lieskové
8. Jún 2024
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
67/2024
0,00 € Pow-en a. s. Obec Melčice-Lieskové
8. Jún 2024
Zmluva č. 2/2024 o poskytnutí dotácie
68/2024
1 040,00 € JD Slovenska, ZO Melčice-Lieskové, časť Lieskové Obec Melčice-Lieskové
8. Jún 2024
Zmluva č. 3/2024 o poskytnutí dotácie
69/2024
610,00 € JD Slovenska, ZO Melčice-Lieskové, časť Melčice Obec Melčice-Lieskové
8. Jún 2024
Zmluva č. 4/2024 o poskytnutí dotácie
70/2024
252,00 € ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Melčice-Lieskové Obec Melčice-Lieskové