Centrálny register zmlúv

Obec Melčice - Lieskové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2022
Zmluva o úvere č. 300/79/2022
2022/58
1 495 580,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Melčice-Lieskové
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo
2022/7
326 567,54 € EKO stavin s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
16. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/22
2023/15
174 871,53 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Melčice-Lieskové
5. Jún 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
2023/70
174 871,53 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Melčice-Lieskové
27. Apríl 2022
Zmluva o úvere č. 390/CC/22
2022/8
150 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Melčice-Lieskové
23. Jún 2022
Kúpna zmluva č. 4/2022
2022/46
135 582,00 € AGRA, s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
27. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 3/2022
2022/37
129 055,38 € Obecné služby Nová Bošáca s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
6. Máj 2022
Zmluva o dielo
2022/18
88 234,39 € CEVO s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
28. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2023
2023/109
39 273,68 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
13. Marec 2023
Zmluva o dielo
2023/28
38 013,18 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
25. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 4/2022
2022/36
36 881,44 € PEMAL, s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
22. Marec 2023
Kúpna zmluva
2023/31
33 352,80 € GASTRO VRÁBEĽ s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
8. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 300/80/2022
2023/112
28 970,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Melčice-Lieskové
8. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 300/79/2022
2023/111
28 800,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Melčice-Lieskové
4. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku na činnosť
2023/103
25 000,00 € Obecný podnik Melčice-Lieskové, s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2023/78
23 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Melčice-Lieskové
23. Jún 2022
Kúpna zmluva č. 5/2022
2022/47
17 396,60 € AGRA, s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
9. November 2022
Zmluva o dielo č. 6/2022
2022/88
16 755,35 € CEVO, s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
1. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 5/2022
2022/49
15 266,72 € SAZOS, s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
43/2024
15 000,00 € JKL production s.r.o. Obec Melčice-Lieskové