Centrálny register zmlúv

Obec Melčice - Lieskové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2022
Zmluva o Balíkovom účte
2022/9
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Melčice-Lieskové
27. Apríl 2022
Zmluva o Elektronickej službe Business24
2022/10
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Melčice-Lieskové
4. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 4/2021 zo dňa 04.10.2021
2022/16
0,00 € ZENAX s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
6. Máj 2022
Zmluva o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry
2022/19
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín Obec Melčice-Lieskové
18. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - služba Business Internet
2022/31
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Melčice-Lieskové
18. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2022/32
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Melčice-Lieskové
19. Máj 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
2022/33
0,00 € T-MAPY s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
27. Máj 2022
Rozpočtové náklady - Miestna tržnica
2022/36-1
0,00 € PEMAL, s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
3. Jún 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 4/2021 zo dňa 04.10.2021
2022/39
0,00 € ZENAX s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
10. Jún 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 4/2021 zo dňa 04.10.2021
2022/40
0,00 € ZENAX s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
14. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2022/42
0,00 € EKO stavin s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
11. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 8/2022
2022/51
0,00 € COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Obec Melčice-Lieskové
1. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2022/60
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Melčice-Lieskové
4. August 2022
Dohoda o ukončení spolupráce
2022/61
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
8. August 2022
Záložná zmluva č. 300/80/2022
2022/64
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Melčice-Lieskové
8. August 2022
Záložná zmluva č. 300/79/2022
2022/65
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Melčice-Lieskové
14. Október 2022
Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 300/79/2022
2022/83
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Melčice-Lieskové
14. Október 2022
Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 300/80/2022
2022/84
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Melčice-Lieskové
19. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2022
2022/85
0,00 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
19. Október 2022
Zmluva o správe a servise IT
2022/86
0,00 € SH systém spol.s r.o. Obec Melčice-Lieskové