Centrálny register zmlúv

Obec Melčice - Lieskové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2023
Dodatok č. 2 k Záložnej zmluve č. 300/80/2022
2023/122
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Melčice-Lieskové
12. Október 2023
Dodatok č. 2 k Záložnej zmluve č. 300/79/2022
2023/123
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Melčice-Lieskové
12. Október 2023
Zmluva č. A/357/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové
2023/124
50,00 € Režný Ján Obec Melčice-Lieskové
12. Október 2023
Zmluva č. 2023/0551 o poskytnutí dotácie
2023/125
1 400,00 € Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne Obec Melčice-Lieskové
9. Október 2023
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom
2023/121
60,00 € Ondrášková Mária Obec Melčice-Lieskové
4. Október 2023
Zmluva č. B/273/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/118
50,00 € Michalcová Ľudmila Obec Melčice-Lieskové
4. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-R506-512-003-001
2023/119
0,00 € Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Miroregiónu Bošáčka Obec Melčice-Lieskové
4. Október 2023
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom
2023/120
60,00 € Macurová Mária Obec Melčice-Lieskové
2. Október 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - dodatok s účinnosťou od 28. 09. 2023
2023/117
3 618,96 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Melčice-Lieskové
30. September 2023
Zmluva o účinkovaní
2023/116
500,00 € Hudobná skupina Fanatik, zastúpená: Natália Majerechová Obec Melčice-Lieskové
19. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
2023/115
0,00 € SOZA Obec Melčice-Lieskové
18. September 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - dodatok
2023/114
1 427,44 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Melčice-Lieskové
12. September 2023
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom
2023/113
60,00 € Benková Andrea Obec Melčice-Lieskové
8. September 2023
Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahu - Dohoda o zmene zmluvnej strany
2023/110
0,00 € Advokát CIBULKA, s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
8. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 300/79/2022
2023/111
28 800,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Melčice-Lieskové
8. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 300/80/2022
2023/112
28 970,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Melčice-Lieskové
28. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2023
2023/109
39 273,68 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
25. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2023/107
0,00 € Slovenská pošta a.s. Obec Melčice-Lieskové
25. August 2023
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom
2023/108
60,00 € Fabian Daniel Obec Melčice-Lieskové
21. August 2023
Kúpna zmluva
2023/106
2 895,00 € LuMa Farm s. r. o. Obec Melčice-Lieskové