Centrálny register zmlúv

Obec Melčice - Lieskové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
Návrh flotilovej poistnej zmluvy
2023/101
73,14 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Melčice-Lieskové
27. Júl 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 5/2022
2023/100
0,00 € AGRA, s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
25. Júl 2023
Zmluva č. A/356/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové
2023/99
50,00 € Vlčková Monika Obec Melčice-Lieskové
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. A641/2023 ŠZ o poskytovaní sociálnej služby v Senior Modrová, n. o.
2023/97
0,00 € Senior Modrová, n.o. Obec Melčice-Lieskové
24. Júl 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo 1248153374
2023/98
154,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Obec Melčice-Lieskové
19. Júl 2023
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom
2023/94
60,00 € Michaličková Anna Obec Melčice-Lieskové
19. Júl 2023
Zmluva č. B/309/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/96
50,00 € Malíková Anna Obec Melčice-Lieskové
19. Júl 2023
Zmluva č. B/225/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/95
50,00 € Malíková Anna Obec Melčice-Lieskové
6. Júl 2023
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom
2023/93
60,00 € Roman Mlčúch Obec Melčice-Lieskové
3. Júl 2023
Zmluva o účinkovaní
2023/92
500,00 € Moštenskí pajtáši Obec Melčice-Lieskové
30. Jún 2023
Kúpna zmluva
2023/85
12 500,00 € Raczka-Ruchomosci Raczka Tomasz Obec Melčice-Lieskové
30. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023/86
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Melčice-Lieskové
30. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023/87
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Melčice-Lieskové
30. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023/88
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Melčice-Lieskové
30. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023/89
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Melčice-Lieskové
30. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023/90
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Melčice-Lieskové
30. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023
2023/91
700,00 € Bánovská regionálna rozvojová agentúra Obec Melčice-Lieskové
26. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2023/79
0,00 € PE.PE s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
26. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2023/82
0,00 € Monika Urbanová Obec Melčice-Lieskové
26. Jún 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2023/81
0,00 € Jarmila Lichnerová Obec Melčice-Lieskové