Centrálny register zmlúv

Obec Melčice - Lieskové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2023
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom
2023/143
60,00 € Ondrášková Mária Obec Melčice-Lieskové
19. December 2023
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom
2023/141
60,00 € Michalčíková Marcela Obec Melčice-Lieskové
18. December 2023
Zmluva o spolupráci
2023/140
8 000,00 € JKL production s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
15. December 2023
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom
2023/139
60,00 € Fabianová Mária Obec Melčice-Lieskové
14. December 2023
Zmluva o účinkovaní
2023/138
250,00 € David Talian Obec Melčice-Lieskové
5. December 2023
Zmluva o budúcich zmluvách o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva - kúpnych zmluvách
2023/136
0,00 € M+K INVEST s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
5. December 2023
Zmluva o účinkovaní
2023/137
120,00 € Augustín Martin Obec Melčice-Lieskové
4. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1010632020
2023/135
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Melčice-Lieskové
15. November 2023
Zmluva o spolupráci
2023/133
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. Obec Melčice-Lieskové
27. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov v budove Novákovec
2023/134
35,00 € Ivaňová Lýdia Obec Melčice-Lieskové
8. November 2023
Zmluva o účinkovaní
2023/131
250,00 € Vaňo Tomáš Obec Melčice-Lieskové
30. Október 2023
Zmluva č. B/303/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/128
50,00 € Brezováková Iveta Obec Melčice-Lieskové
30. Október 2023
Zmluva č. B/155/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/129
100,00 € Šikuda Slavomír, Ing. Obec Melčice-Lieskové
30. Október 2023
Dohoda č. 23/13/010/35 o pomoci v hmotnej núdzi
2023/130
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Melčice-Lieskové
23. Október 2023
Zmluva č. B/16/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/126
100,00 € Juriš Marek Obec Melčice-Lieskové
23. Október 2023
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom
2023/127
60,00 € Ondrášková Mária Obec Melčice-Lieskové
12. Október 2023
Dodatok č. 2 k Záložnej zmluve č. 300/80/2022
2023/122
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Melčice-Lieskové
12. Október 2023
Dodatok č. 2 k Záložnej zmluve č. 300/79/2022
2023/123
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Melčice-Lieskové
12. Október 2023
Zmluva č. A/357/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové
2023/124
50,00 € Režný Ján Obec Melčice-Lieskové
12. Október 2023
Zmluva č. 2023/0551 o poskytnutí dotácie
2023/125
1 400,00 € Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne Obec Melčice-Lieskové