Centrálny register zmlúv

Technické a záhradnícke služby Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
Rámcová zmluva
612024
0,00 € Messer Tatragas, spol.s.r.o., Bratislava Technické a záhradnícke služby Michalovce
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240017
20240017
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Copáková
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2024002/MO/2
2024002/MO/2
20,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Juraj Gaľa
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240011
20240011
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Miroslav Ondo
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240012
20240012
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Benejová
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240013
20240013
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Janošová
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240014
20240014
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Antónia Horváthová
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240015
20240015
88,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Daniélle Varchola
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240016
20240016
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Jozef Doležal
4. Apríl 2024
Zmluva č. 4_2024_M o preprave zložiek komunálnych odpadov
622024
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Motor-car Michalovce, s.r.o.
3. Apríl 2024
Zmluva č. 3_2024_M o preprave zložiek komunálnych odpadov
582024
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ing. Emilia Saboviková
3. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o správe majetku č. 20230954
562024
0,00 € Mesto Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti
592024
0,00 € Š-live, s.r.o., Technické a záhradnícke služby Michalovce
3. Apríl 2024
Zmluva č. 2_2024_M o preprave zložiek komunálnych odpadov
572024
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce PetCenter Slovakia, s.r.o.,
4. Január 2024
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
9107148936
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Technické a záhradnícke služby Michalovce
9. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb
142024
0,00 € BHM Security, s.r.o., Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240008
20240008
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Zdenka Maňuchová
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240009
20240009
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Alena Paľová
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240010
20240010
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Jozef Juhás
22. Marec 2024
Zmluva o správe majetku mesta Michalovce č.20240212
20240212
6 510,52 € Mesto Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce