Centrálny register zmlúv

Technické a záhradnícke služby Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Zmluva č. 7_2024_M o preprave zložiek komunálneho odpadu
1582024
0,00 € Arcidiecézna charita Košice Technické a záhradnícke služby Michalovce
11. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb zber, odvozu a zneškodnenia biologicky rozložiteľného odpadu
1532024
0,00 € Mesto Medzilaborce Technické a záhradnícke služby Michalovce
11. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb zber, odvozu a zneškodnenia biologicky rozložiteľného odpadu
1542024
0,00 € Mesto Medzilaborce Technické a záhradnícke služby Michalovce
11. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240053
20240053
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ing. Marta Bobovníková
11. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240054
20240054
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ing. Michal Surman
11. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240055
20240055
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Valéria Ivanková
9. Júl 2024
Zmluva č. 9_2024_M o preprave zložiek komunálnych odpadov
1512024
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce ON shop, s.r.o.
4. Júl 2024
Zmluva č. 8_2024_M o preprave zložiek komunálnych odpadov
1492024
0,00 € Ing. František Džuppa Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240052
20240052
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Katarína Hriňová
1. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
1442024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
1. Júl 2024
Zmluva o správe majetku mesta Michalovce č. 20240710
1432024
0,00 € Mesto Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
1. Júl 2024
Dodatok č. 5 k zmluve o správe majetku č. 20220744
1422024
0,00 € Mesto Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
1. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240041
20240041
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ing. Michal Adamčík
1. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240042
20240042
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Šutáková
1. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240043
20240043
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Peter Svrček
1. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240044
20240044
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Juraj Čermák
1. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240045
20240045
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Juraj Čermák
1. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240046
20240046
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ing. Martin Choma
1. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240047
20240047
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ladislav Pavlišen
1. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240048
20240048
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Jaroslav Hrežo