Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Príkazná zmluva č. SAMRS/367/938/2024
37/6/2024-SAMRS
1 050,00 € Ing. Alena Šranková Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14. Jún 2024
Príkazná zmluva č. SAMRS/367/968/2024
35/6/2024-SAMRS
1 050,00 € PhDr. Karin Bugalová Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28. Máj 2024
Príkazná zmluva č. SAMRS/367/878/2024
33/5/2024-SAMRS
300,00 € PhDr. Branislav Tichý Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22. Máj 2024
Príkazná zmluva č. SAMRS/367/855/2024
31/5/2024-SAMRS
375,00 € Ing. Blanka Křivánková, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22. Máj 2024
Príkazná zmluva č. SAMRS/367/854/2024
32/5/2024-SAMRS
300,00 € Ing. Blanka Křivánková, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
15. Máj 2024
Príkazná zmluva č. SAMRS/367/818/2024 uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
29/5/2024-SAMRS
375,00 € Mgr. Ivana Raslavská, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13. Máj 2024
Príkazná zmluva č. SAMRS/367/787/2024
28/5/2024-SAMRS
600,00 € Ing. Blanka Křivánková, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2. Máj 2024
AGREEMENT ON THE REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES SAMRS/SSE/331/681/2024
26/5/2024-SAMRS
150,00 € Jaroslav Popović Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2. Máj 2024
AGREEMENT ON THE REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES SAMRS/SSE/331/680/2024
27/5/2024-SAMRS
150,00 € Jelena Vasiljević Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30. Apríl 2024
AGREEMENT ON THE REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES SAMRS/SSE/331/676/2024
23/4/2024-SAMRS
150,00 € Marija Božić Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30. Apríl 2024
AGREEMENT ON THE REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES SAMRS/SSE/331/677/2024
24/4/2024-SAMRS
150,00 € Milica Adamović Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30. Apríl 2024
AGREEMENT ON THE REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES SAMRS/SSE/331/679/2024
25/4/2024-SAMRS
150,00 € Snežana Kumbarić Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22. Apríl 2024
ZMLUVA č. SAMRS/2023/EU/RS/1 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE V RÁMCI DELEGOVANEJ SPOLUPRÁCE EÚ č. CRIS 2023/445-054 „EU SUPPORT FOR INTERNAL MARKET“
22/4/2024-SAMRS
1 751 217,19 € Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (RRA SP) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
15. Apríl 2024
Zmluva č. SAMRS/309/563/2024 o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
19/4/2024-SAMRS
5 000,00 € BEED s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10. Apríl 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. SAMRS/294/537/2024
17/4/2024-SAMRS
3 000,00 € OZ Hory a mesto Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
19. Február 2024
SERVICE AGREEMENT FOR OFFICE HOSTING As part of stationing a representative of Slovak agency for international development cooperation at SNV in Kenya office in Nairobi CONTRACT NO. KE-24-037-SAIDC-OVH
8/2/2024-SAMRS
2 760,00 € SNV Kenya Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
9. Február 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
7/2/2024-SAMRS
700,00 € MM PROWORK s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. Január 2024
Technical Assistance for compliance with EU rules for the management of Grants
5/1/2024-SAMRS
4 988,00 € Fondazione PuntoSud Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16. Január 2024
Memorandum of Agreement of Lease
2/1/2024-SAMRS
1 500,00 € Daniela Rudner Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. December 2023
KONTRAKT uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
236/12/2023-SAMRS
7 138 702,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY