Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
ZMLUVA č. SAMRS/2023/EU/RS/1 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE V RÁMCI DELEGOVANEJ SPOLUPRÁCE EÚ č. CRIS 2023/445-054 „EU SUPPORT FOR INTERNAL MARKET“
22/4/2024-SAMRS
1 751 217,19 € Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (RRA SP) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
15. Apríl 2024
Zmluva č. SAMRS/309/563/2024 o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
19/4/2024-SAMRS
5 000,00 € BEED s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10. Apríl 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. SAMRS/294/537/2024
17/4/2024-SAMRS
3 000,00 € OZ Hory a mesto Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
19. Február 2024
SERVICE AGREEMENT FOR OFFICE HOSTING As part of stationing a representative of Slovak agency for international development cooperation at SNV in Kenya office in Nairobi CONTRACT NO. KE-24-037-SAIDC-OVH
8/2/2024-SAMRS
2 760,00 € SNV Kenya Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
9. Február 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
7/2/2024-SAMRS
700,00 € MM PROWORK s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. Január 2024
Technical Assistance for compliance with EU rules for the management of Grants
5/1/2024-SAMRS
4 988,00 € Fondazione PuntoSud Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16. Január 2024
Memorandum of Agreement of Lease
2/1/2024-SAMRS
1 500,00 € Daniela Rudner Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. December 2023
KONTRAKT uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
236/12/2023-SAMRS
7 138 702,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
21. December 2023
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2023/SP/1/25
233/12/2023 - SAMRS
20 833,78 € Development for Life and Peace Association Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21. December 2023
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2023/SP/1/26
234/12/2023- SAMRS
25 000,00 € GENE – Global Education Network Europe Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21. December 2023
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2023/SP/1/27
235/12/2023- SAMRS
93 360,00 € Kamianets-Podilskyi special school of the Khmelnytskyi Regional Council Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20. December 2023
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2023/SP/1/24
232/12/2023- SAMRS
100 000,00 € ARMENIAN CARITAS BENEVOLENT NGO Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8. December 2023
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2023/SP/1/23
230/12/2023-SAMRS
750 000,00 € Embassy of Ukraine in the Slovak Republic Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní expertných konzultácií č. SAMRS/460/2728/2023
229/12/2023-SAMRS
5 410,00 € Vitalie Cojocari Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní expertných konzultácií č. SAMRS/459/2727/2023
226/12/2023-SAMRS
5 410,00 € Liubov Bagatska Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní expertných konzultácií č. SAMRS/461/2736/2023
227/12/2023-SAMRS
5 410,00 € Bratosin Octavian Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
1. December 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/06/KS
225/12/2023-SAMRS
9 000,00 € NVO Equality Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30. November 2023
PARTNERSHIP AGREEMENT EU Support for Internal Market (EU4IM) CRIS Nº 2023 / 445-054
224/11/2023-SAMRS
8 000 000,00 € Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, F.S.P. (FIIAPP) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. November 2023
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2023/SP/1/20
221/11/2023-SAMRS
30 000,00 € Post-Conflict Research Center (PCRC) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. November 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/05/KS
222/11/2023-SAMRS
10 000,00 € Qendra Rinore Avoko Dragash Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu