Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/04/KE
41/6/2023-SAMRS
10 000,00 € Somali Women Journalist´s Rights Association Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5. Jún 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/01/KE
39/6/2023-SAMRS
10 000,00 € Sote Information & Communication Technology (Sote Hub) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5. Jún 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/02/KE
40/6/2023-SAMRS
10 000,00 € Sote Information & Communication Technology (Sote Hub) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2. Jún 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/03/KE
38/6/2023-SAMRS
10 000,00 € Watamu Marine Association Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
1. Jún 2023
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2023/SP/1/7 Concluded pursuant to the Slovak Act No. 392/2015 Coll. (of 18 November 2015) on Development Cooperation and on amendment of certain acts
37/6/2023-SAMRS
52 000,00 € Charity Organization "Charity Fund "St. Nikolai’s Clinic" Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30. Máj 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/02/MK
36/5/2023-SAMRS
9 993,00 € 4SELECT Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. Máj 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/01/MK
35/5/2023-SAMRS
9 970,00 € Association Roma Business Information Center in Macedonia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12. Máj 2023
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2023/SP/1/2 Concluded pursuant to the Slovak Act No. 392/2015 Coll. (of 18 November 2015) on Development Cooperation and on amendment of certain acts
34/5/2023-SAMRS
Doplnená
49 813,00 € CO Berdychiv Charitable Fund "Oberig-26" Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
3. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní expertných konzultácií č. SAMRS/315/843/2023
31/5/2023-SAMRS
Doplnená
10 350,00 € Oleksandra Horchynska Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva č. SAMRS/316/859/2023 uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
29/4/2023-SAMRS
750,00 € Ing. Alena Šranková Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20. Apríl 2023
ZMLUVA O REFUNDÁCII NÁKLADOV č. SAMRS/SSE/314/659/2023 uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami
28/4/2023-SAMRS
8 052,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17. Apríl 2023
Príkazná zmluva č. SAMRS/316/772/2023 uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
27/4/2023-SAMRS
450,00 € Ing. Blanka Křivánková, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14. Apríl 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/8 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
24/4/2023-SAMRS
300 304,42 € Depaul Slovensko, nezisková organizácia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14. Apríl 2023
Príkazná zmluva č. SAMRS/316/767/2023 uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
25/4/2023-SAMRS
450,00 € PhDr. Branislav Tichý Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14. Apríl 2023
Príkazná zmluva č. SAMRS/316/771/2023 uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
26/4/2023-SAMRS
150,00 € PhDr. Branislav Tichý Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13. Apríl 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/1 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
21/4/2023-SAMRS
Doplnená
333 000,00 € Slovenská katolícka charita Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13. Apríl 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/5 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
22/4/2023-SAMRS
Doplnená
332 875,34 € ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13. Apríl 2023
Príkazná zmluva č. SAMRS/316/761/2023 uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
23/4/2023-SAMRS
300,00 € Ing. Ľubomír Belej, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní expertných konzultácií č. SAMRS/315/696/2023
18/4/2023- SAMRS
10 350,00 € Valerii Garmash Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní expertných konzultácií č. SAMRS/315/692/2023
19/4/2023- SAMRS
10 350,00 € Olga Iurkova Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu