Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2012
Small Grant Agreement No. SAMRS/SG/2012/12SRB
SAMRS/SG/2012/12SRB
0,00 € U Belehrad (Srbsko) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. Máj 2012
Small Grant Agreement No. SAMRS/SG/2012/10SRB
SAMRS/SG/2012/10SRB
0,00 € ZU Belehrad (Srbsko) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
31. Máj 2012
Small Grant Agreement No. SAMRS/SG/2012/01KE
SAMRS/SG/2012/01KE
0,00 € ZÚ Nairobi Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17. August 2012
Zmluva na poskytnutie služieb
82/08/2012 - SAMRS
0,00 € Mgr. Tomáš Šľachta - VO-PARTNER Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5. Október 2012
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. SAMRS/2012/01/04 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIALNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
101/10/2012- SAMRS
0,00 € Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16. November 2012
RÁMCOVÁ DOHODA č. 1/2012 uzatvorená podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
109/11/2012 - SAMRS
Doplnená
0,00 € SATUR TRAVEL a.s. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
9. Január 2013
DODATOK č. 1 k Zmluve č. SAMRS/2011/07/02 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
01/01/2013
0,00 € Človek v ohrození Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. Január 2013
DODATOK č. 1 ku ZMLUVE č. SAMRS/2011/06/03 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTUOFICIALNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
03012013
0,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
31. Január 2013
DODATOK č. 1 k Zmluve č. SAMRS/2011/08/02 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
04012013
0,00 € Nadácia Pontis Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7. Február 2013
Dodatok č. P3 k zmluve č. HWSWSL/Služby/070612
05022013
0,00 € exe.spol.s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12. Február 2013
DODATOK č. 1 k Zmluve č. SAMRS/2011/09/02 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
06022013
0,00 € Nadácia Pontis Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25. Marec 2013
DODATOK č. 1 k Zmluve č. SAMRS/2012/02/05 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
12/03/02013
0,00 € ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
13/03/2013
0,00 € JUDr. Tomáš Banič, advokát Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
4. Apríl 2013
DODATOK č. 1 k Zmluve č. SAMRS/2011/08/03 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
17/04/2013
0,00 € Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17. Jún 2013
DODATOK č.02 KU ZMLUVE č. SAMRS/2011/01/06 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTUOFICIALNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
42/06/2013
0,00 € Združenie priateľov Afganistanu (AFAN) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
19. August 2013
DODATOK č.01 KU ZMLUVE č. SAMRS/2011/04/04 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIALNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY OFICIALNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
85/08/2013
0,00 € Academia Istropolitana Nova Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. Október 2013
DODATOK č. 2 k Zmluve č. SAMRS/2012/01/07 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
123/10/2013 - SAMRS
0,00 € Aqua-geo s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10. December 2013
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
132/12/2013 - SAMRS
Doplnená
0,00 € unitea s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13. Január 2014
DODATOK č.01 KU ZMLUVE č. SAMRS/2011/01/02 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTUOFICIALNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
01/01/2014 - SAMRS
0,00 € Slovenská Technická Univerzita v Bratislave (STU) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16. Január 2014
Dohoda o refundácii nákladov
02/01/2014 - SAMRS
0,00 € Slovenská lekárska komora Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu