Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2023/PPP/UA/2/4 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
151/9/2023-SAMRS
55 870,00 € SEAK, s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
19. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/04/BaH
149/9/2023-SAMRS
2 965,50 € Municipality of Šamac Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/09/MD
148/9/2023-SAMRS
9 950,00 € Public association “Green City Lab Moldova Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní expertných konzultácií č. SAMRS/426/2126/2023
146/9/2023-SAMRS
3 700,00 € (2) Bratosin Octavian Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/07/BaH
147/9/2023-SAMRS
7 000,00 € Community health center Foca Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/10/MD
144/9/2023-SAMRS
9 993,66 € Public Institution Gymnasium “Anton Guzun” village Bulboaca Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/06/MD
145/9/2023-SAMRS
Doplnená
9 954,00 € General Directorate of Social Assistance and Family Protection of the Stefan Voda district council Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8. September 2023
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2023/SP/1/14
139/9/2023- SAMRS
9 810,00 € Center for correctional and developmental training and rehabilitation of Krupsky district Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/07/MD
141/9/2023- SAMRS
10 000,00 € The Town Hall of Tareuca Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/11/MD
142/9/2023- SAMRS
8 760,00 € Public Institution Business Incubator of Calarasi Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/05/UA
143/9/2023- SAMRS
10 000,00 € And There Will Be People Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7. September 2023
ADMINISTRATIVE ARRANGEMENT BETWEEN THE GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE - GENE AND THE SLOVAK AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION (SAIDC) AND AMBRELA – PLATFORM FOR DEVELOPMENT ORGANISATIONS
134/9/2023-SAMRS
30 000,00 € The SLOVAK DEVELOPMENT ORGANIZATIONS PLATFORM - AMBRELA The GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE - GENE
7. September 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2023/MD/1/1 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
135/9/2023-SAMRS
Doplnená
200 000,00 € Slovenská katolícka charita Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7. September 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2023/PPP/1/3 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
136/9/2023-SAMRS
Doplnená
99 685,00 € Scientica, s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/04/MD
137/9/2023-SAMRS
10 000,00 € Mayor´s Office of Soroca Municipality Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/05/MD
138/9/2023-SAMRS
10 000,00 € Ursoaia village Town Hall Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6. September 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2023/GE/1/4 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
130/9/2023-SAMRS
94 578,50 € Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/08/MD
131/9/2023-SAMRS
10 000,00 € NP “Chamber of Commerce and Industry of Pridnestrovie” Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/03/MD
132/9/2023-SAMRS
10 000,00 € 132/9/2023-SAMRS Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5. September 2023
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2023/SP/1/15 Concluded pursuant to the Slovak Act No. 392/2015 Coll. (of 18 November 2015) on Development Cooperation and on amendment of certain acts
128/9/2023-SAMRS
7 235,00 € Territorial center for social services of the population of Orsha district Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu