Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/01/BaH
169/10/2023-SAMRS
4 046,28 € Faculty of Political Science University of Sarajevo Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
3. Október 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/10/BaH
170/10/2023-SAMRS
5 864,00 € City of Čapljina Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
3. Október 2023
Zmluva o poskytovaní expertných konzultácií č. SAMRS/437/2265/2023
171/10/2023-SAMRS
Doplnená
5 790,00 € Marian Olari Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/06/UA
168/9/2023-SAMRS
10 000,00 € PUBLIC ORGANIZATION “ALL-UKRAINIAN ASSOCIATION OF SPECIALISTS IN PROBLEMS OF CONSEQUENCES OF COMBAT MENTAL TRAUMA AND RECOVERY OF PEOPLE WITH DISABILITIES “KALMI” Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28. September 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2023/PPP/UA/2/2 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
162/9/2023-SAMRS
95 665,00 € ESOL s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28. September 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2023/HUM/UA/2/1 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
163/9/2023-SAMRS
199 022,00 € IPčko, o.z. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28. September 2023
EUROPEAN UNION CONTRIBUTION AGREEMENT CRIS 2023 / 445-054
164/9/2023-SAMRS
8 000 000,00 € Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, F.S.P (FIIAPP) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/01/LB
165/9/2023-SAMRS
10 000,00 € Development Association for Life and Peace Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/02/LB
166/9/2023-SAMRS
9 950,00 € Development for People and Nature Association Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/01/IQ
167/9/2023-SAMRS
10 000,00 € Shingala Azad Organization for Social Development Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
27. September 2023
Zmluva o poskytovaní expertných konzultácií č. SAMRS/436/2259/2023
159/9/2023-SAMRS
10 350,00 € (2) Individual psychology office Buja Cristina Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
27. September 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2023/HUM/UA/2/5 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
160/9/2023-SAMRS
199 978,00 € Nadácia Integra Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/02/UA
156/9/2023-SAMRS
10 000,00 € AYNO Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/03/UA
157/9/2023-SAMRS
Doplnená
10 000,00 € We are Hope Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25. September 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/04/UA
158/9/2023-SAMRS
10 000,00 € Save Peace in UA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21. September 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2023/PPP/UA/2/5 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
152/9/2023-SAMRS
Doplnená
177 780,48 € MPS – System, spol. s r. o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21. September 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2023/GE/1/2 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
153/9/2023-SAMRS
100 094,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21. September 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2023/PPP/1/5 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
154/9/2023-SAMRS
143 720,00 € Powerful Medical s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21. September 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2023/MD/1/2 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
155/9/2023-SAMRS
Doplnená
200 000,00 € EMA – Development and Mobility Agency Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20. September 2023
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2023/SP/1/13 Concluded pursuant to the Slovak Act No. 392/2015 Coll. (of 18 November 2015) on Development Cooperation and on amendment of certain acts
150/9/2023-SAMRS
9 988,90 € Charitable Catholic Organization Caritas” Minsk-Mogilev Archdiocese of the Roman Catholic Church in Republic of Belarus Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu