Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2023
EUROPEAN UNION CONTRIBUTION AGREEMENT NDICI AFRICA/2022/438-049 (the "Agreement")
1/1/2023-SAMRS
22 850 000,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu European Commision
23. Júl 2018
DODATOK č. 1 ku Kontraktu uzatvorenému dňa 31. 12. 2017 na rok 2018 v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorš
91/7/2018-SAMRS
11 195 464,00 € MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
24. Máj 2016
DODATOK č. 1 ku Kontraktu uzatvorenému dňa 14. 12. 2015 na rok 2016 v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení
40/5/2016
10 071 799,00 € MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21. Jún 2017
DODATOK č. 1
42/6/2017
9 555 753,00 € MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
4. Január 2021
KONTRAKT uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky
1/1/2021- SAMRS
8 912 821,00 € MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28. September 2023
EUROPEAN UNION CONTRIBUTION AGREEMENT CRIS 2023 / 445-054
164/9/2023-SAMRS
8 000 000,00 € Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, F.S.P (FIIAPP) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30. November 2023
PARTNERSHIP AGREEMENT EU Support for Internal Market (EU4IM) CRIS Nº 2023 / 445-054
224/11/2023-SAMRS
8 000 000,00 € Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, F.S.P. (FIIAPP) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2. Január 2019
KONTRAKT uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
1/1/2019-SAMRS
Doplnená
7 226 162,00 € MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
18. Január 2018
KONTRAKT uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
4/4/2018
7 214 843,00 € MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. December 2023
KONTRAKT uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
236/12/2023-SAMRS
7 138 702,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
30. December 2022
KONTRAKT uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
214/12/2022-SAMRS
7 133 793,00 € MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
19. December 2019
KONTRAKT uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
255/12/2019-SAMRS
7 047 043,00 € MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22. December 2021
KONTRAKT uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
245/12/2021- SAMRS
7 037 821,00 € MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. December 2016
DODATOK č. 2 ku Kontraktu uzatvorenému dňa 14. 12. 2015 na rok 2016 v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorší
199/12/2016
6 655 122,10 € MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. December 2016
KONTRAKT uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
200/12/2016
6 549 864,00 € MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17. December 2014
KONTRAKT
161/12/2014 - SAMRS
Doplnená
5 984 864,00 € MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17. December 2015
KONTRAKT
174/12/2015 - SAMRS
5 984 864,00 € MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
27. August 2019
GRANT CONTRACT ACTIONS OF THE SLOVAK AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION WITH REGARDS TO THE ACTION KILIMO – VALUE CHAINS
144/8/2019-SAMRS
Doplnená
2 500 000,00 € Self Help Africa UK Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8. November 2017
GRANT CONTRACT - EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN UNION - EUTF05-HOA-KE-18.04(COM T05.383)
171/11/2017
Doplnená
1 900 000,00 € Ten Senses Africa Ltd. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22. Apríl 2024
ZMLUVA č. SAMRS/2023/EU/RS/1 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE V RÁMCI DELEGOVANEJ SPOLUPRÁCE EÚ č. CRIS 2023/445-054 „EU SUPPORT FOR INTERNAL MARKET“
22/4/2024-SAMRS
1 751 217,19 € Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (RRA SP) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu