Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Dohoda o grante pre program Erazmus+
AOS-IX-58/2024, 2024-1-SK01-KA131-HED-000196776
69 144,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Júl 2024
ZMLUVA O DIELO
AOS-II-2/2024
1 402 507,55 € ODU – trade s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Júl 2024
Dohoda o spolupráci
AOS-X-6/2024
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Júl 2024
Zmluva o vytorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-8/2024
0,00 € prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc., Mgr. Juraj Šimko, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Júl 2024
Erasmus + Dohoda o grante na mobiltu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-43/2024-PVe
2 450,00 € Ing. Richard Liška Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-115/2024
17,50 € Ing. Štefan Acsai Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-116/2024
14,84 € Ing. Štefan Acsai Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-117/2024
34,00 € Ing. Ľubomír Šuťák, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-118/2024
52,10 € Ing. Ľubomír Šuťák, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-119/2024
77,30 € Ing. Mária Némethová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Júl 2024
Zmluva na vykonanie preskúšania
AOS-IX-49/2024
Doplnená
1 490,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-112/2024
30,00 € doc. Ing. Michal Turčaník, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA
AOS-I-16/2024
102 213,60 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA
AOS-I-17/2024
33 531,12 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-113/2024
18,90 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-114/2024
52,10 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-110/2024
19,00 € Ing. Vladimír Kulpa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-111/2024
11,20 € Ing. Juraj Groma Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Jún 2024
Dohoda o recipročnej výmene publikácií
AOS-X-4/2024
0,00 € Česká republika – Ministerstvo obrany, Univerzita obrany ako organizačná jednotka organizačnej zložky štátu Ministerstva obrany Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Jún 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-108/2024
160,00 € Ing. Marek Krajčí Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika