Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2022
Zmluva o dielo
AOS-II-9/2022
404 040,00 € Aarsleff Hulín s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Apríl 2019
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33201904040001
4 215,03 € Adam Alexa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. December 2020
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33202004040030
2 453,00 € Adam Kluvanec Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. November 2019
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33201904040011
0,00 € Adam Maťaš Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. Marec 2020
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33201904040009
2 230,00 € Adam Srňánek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. Január 2021
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33202004040044
5 352,00 € Adrián Skokan Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. Máj 2019
Memorandum o spolupráci
AOS-X-1/2019
0,00 € AFCEA Slovakia Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Jún 2019
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľných vecí štátu
AOS-IV-3/2019
19 375,64 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ústredná vojenská nemocnica Slovenského národného povstania Ružomberok – fakultná nemocnica
31. Júl 2019
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľných vecí štátu
AOS-IV-6/2019
25 237,25 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku
2. August 2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
AOS-VI-2/2019
1 506,35 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika MACCABI SLOVAKIA
23. August 2019
Dohoda o vzájomnej podpore a spolupráci
AOS-X-6/2019
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-1
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Adam Alexa
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-2
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Katarína Baiková
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-3
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Patrik Bandžák
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-4
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ľubomír Baričák
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-5
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Jakub Belončák
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOs-91/4-6
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Tomáš Biel
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-7
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Erik Ďurčík
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-8
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Dennis Filípek
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-9
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Martin Franek