Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-150/2023
58,34 € Martin Švida Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
AOS-IV-5/2023
0,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Október 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-92/2023-PVe
930,00 € Ing. Viera FRIANOVÁ, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX- 34/2023-PVe
720,00 € doc. Ing. Zdeněk MATOUŠEK, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-79/2023-PVe
930,00 € Ing. Jozef PERĎOCH, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Október 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-16/2023
0,00 € Ing. Radoslav FORGÁČ, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Október 2023
Dohoda o zachovaní mlčanlivosti
AOS-IX-86/2023
0,00 € ESET, spol. s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Október 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
AOS-IX-95/2023
Doplnená
9 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-138/2023
69,36 € Ing. Miroslav Mušinka Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-139/2023
57,80 € Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-140/2023
18,18 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-142/2023
57,80 € Ing. Vladimír Kulpa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-144/2023
52,10 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-145/2023
37,80 € Ing. Marek Krajči Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Október 2023
Zmluva o dielo
AOS-II-10/2023
79 800,00 € ŠVIHRA-CHLADENIE, KLIMATIZÁCIA s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-141/2023
27,90 € Ing. Matej Adamec Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Október 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-75/2023-PVe
930,00 € Ing. Michal Vajda Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Október 2023
Príkazná zmluva
AOS-IX-85/2023
980 000,00 € Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície MO SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-132/2023
0,00 € Ing. Matej Adamec Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-135/2023
590,00 € Ing. René Hečko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika