Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľných vecí štátu
AOS-IV-4/2023
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ministerstvo obrany SR
23. August 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-105/2023
39,80 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. August 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-106/2023
47,80 € Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. August 2023
Zmluva na vykonanie preskúšania
AOS-IX-58/2023
1 490,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. August 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-15/2023
0,00 € Ing. Miroslav Matejček, PhD., doc. Ing. Mikuláš Šostronek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. August 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-103/2023
13,30 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. August 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-104/2023
84,60 € Ing. Jaroslav Kompan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Júl 2023
Kúpna zmluva
AOS-I-24/2023
23 292,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
25. Júl 2023
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru
AOS-IX-65/2023
Doplnená
65 760,00 € Ing. Pavol Šín - PO-VVV Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Zmluva o dielo č. AOS-II-3/2023
AOS-II-3/2023
64 800,00 € Architectural building management, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-101/2023
28,00 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-102/2023
50,60 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. Júl 2023
Zmluva o dielo č. AOS-II-7/2023
AOS-II-7/2023
Doplnená
639 540,05 € Chemkostav, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Júl 2023
Dohoda o grante pre program Erazmus+
AOS-IX-60/2023, 2023-1-SK01-KA131-HED-000113586
59 573,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Júl 2023
Zmluva o dielo č. AOS-II-5/2023
AOS-II-5/2023
Doplnená
236 185,80 € JG STAVING PLUS s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Júl 2023
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-3/2023
26 068,00 € Fintex, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-92/2023
86,00 € Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-94/2023
30,00 € doc. Ing. Michal Turčaník, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-95/2023
13,30 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-96/2023
26,00 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika