Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-97/2023
90,00 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
11. Júl 2023
Licenčná zmluva a podmienky používania systému BESOFT Online
AOS-IX-61/2023
429,60 € BE-SOFT, a. s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
AOS-22-90/2023
39,80 € Miroslav Žentek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
AOS-22-93/2023
50,60 € Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7. Júl 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. AOS-II-13/2021
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. AOS-II-13/2021
4 000 000,73 € HASTRA s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Júl 2023
Zmluva na dodávku potravín
AOS-IX-62/2023
70 226,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Júl 2023
Zmluva na dodávku potravín
AOS-IX-63/2023
93 600,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-91/2023
19,38 € Ing. Jozef Gejdoš Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-86/2023
106,60 € Ing. Stanislava Gažovová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-87/2023
15,56 € Ing. Karina Marcinčinová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-89/2023
10,20 € Ing. Miroslav Pacek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľných vecí štátu
AOS-IV-3/2023
0,00 € SLOVENSKÁ REPUBLIKA , Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Ministerstvo vnútra SR
26. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
AOS-22-88/2023
39,80 € Ing. Miroslav Žentek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Jún 2023
Zmluva na vykonanie alternatívneho leteckého výcviku pilotov vrtuľníkov
AOS-IX-48/2023
Doplnená
707 497,68 € HELE COMPANY s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Jún 2023
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XVIII-8/2023
0,00 € Ing. Miroslav Žentek, PhD., Ing. Matúš Grega, PhD., Ing. Martin Révay Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Jún 2023
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-5/2023
0,00 € doc. Ing. Michal Turčaník, PhD., prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc., doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD., Ing. Martin Javurek, PhD., Ing. Miroslav Ďulík ml., PhD., Ing. Boris Matej, Ing. Radoslav Forgáč, PhD., Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Jún 2023
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-3/2023
0,00 € Ing. Milan Turaj, PhD., doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., Ing. Jindřich Joch, Ing. Miroslav Mušinka, Ing. Róbert Klačko, Ing. Michal Vajda, Mgr. Michal Bartoš Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Jún 2023
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-6/2023
0,00 € Ing. Aurel Sabó, PhD., Ing. Matúš Grega, PhD., Ing. Martin Révay Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Jún 2023
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-7/2023
0,00 € Ing. Martin Révay, Ing. Matúš Grega, PhD., Ing. Zsolt Pastorek, PhD., Ing. Aurel Sabó, PhD., Ing. Juraj Groma, doc. Ing. Vladimír Andrassy, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Jún 2023
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-9/2023
0,00 € Doc. Ing. Zdeněk Matoušek, PhD., Ing. Jozef Perďoch, PhD., Ing. Stanislava Gažovová, PhD., prof. Ing. Ján Ochodnický, PhD., Ing. Miroslav Pacek, doc. Ing. Michal Turčaník, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika