Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2019
Dohoda o spolupráci
AOS-X-5/2019
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok LIPTOV Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Apríl 2019
Zmluva o výpožičke
AOS-VII-1/2019
0,00 € Vojenský historický ústav Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. Máj 2019
Memorandum o spolupráci
AOS-X-1/2019
0,00 € AFCEA Slovakia Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. Máj 2019
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
AOS-IV-2/2019, 2019/704-HM
0,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Júl 2019
Zmluva autorizovaného akademického strediska
AOS-X-7/2019
0,00 € Palo Alto Networks Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. August 2019
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov
AOS-IX-39/2019
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. August 2019
Dohoda o vzájomnej podpore a spolupráci
AOS-X-6/2019
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-1
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Adam Alexa
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-2
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Katarína Baiková
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-3
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Patrik Bandžák
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-4
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ľubomír Baričák
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-5
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Jakub Belončák
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOs-91/4-6
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Tomáš Biel
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-7
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Erik Ďurčík
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-8
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Dennis Filípek
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-9
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Martin Franek
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-10
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Frederik Hanáček
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-11
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Simona Hanková
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-12
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Enriko Horváth
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-13
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Simona Hroncová