Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2023
Rámcová dohoda na vykonanie alternatívneho leteckého výcviku pilotov vrtuľníkov
AOS-IX-47/2023
Doplnená
7 925 337,88 € HELI COMPANY s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
AOS-IX-84/2022
4 867 200,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7. Júl 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. AOS-II-13/2021
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. AOS-II-13/2021
4 000 000,73 € HASTRA s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Október 2022
Zmluva o dielo
AOS-II-7/2022
Doplnená
6 644 585,64 € ODU - trade s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Júl 2022
Rámcová dohoda na vykonanie alternatívneho leteckého výcviku pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách
AOS-IX-53/2022
Doplnená
3 435 217,50 € SEAGLE AIR-FTO, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
AOS-IX-19/2021, KZP-PO4-SC431-2018-48/V706
Doplnená
2 235 252,72 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. AOS-II-17/2021
AOS-II-17/2021
1 826 743,66 € HASTRA, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Január 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/BGU2
AOS-IX-63/2021, KZP-PO4-SC431-2021-68/BGU2
Doplnená
1 475 159,42 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Január 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/BGU3
AOS-IX-63/2021, KZP-PO4-SC431-2021-68/BGU3
Doplnená
1 219 041,39 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26. Marec 2024
Zmluva na vykonanie alternatívneho leteckého výcviku pilotov vrtuľníkov
AOS-IX-33/2024
1 367 350,44 € HELI COMPANY s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29. September 2021
Zmluva o dielo
AOS-II-11/2021
1 314 016,60 € HASTRA s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. Apríl 2022
Zmluva o dielo
AOS-Il-1/2022
Doplnená
1 919 443,24 € DAG SLOVAKIA, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Január 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/CID1
AOS-IX-85/2022, KZP-PO4-SC431-2021-68/CID1
Doplnená
1 076 900,28 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30. Marec 2023
Zmluva o dielo
AOS-II-4/2023
Doplnená
1 668 012,52 € DAG SLOVAKIA, a. s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Január 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/BGU1
AOS-IX-62/2021, KZP-PO4-SC431-2021-68/BGU1
Doplnená
1 017 919,90 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Január 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy KZP-PO4-SC431-2021-68/BGU4
AOS.IX-65/2021, KZP-PO4-SC431-2021-68/BGU4
Doplnená
972 315,28 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Október 2023
Príkazná zmluva
AOS-IX-85/2023
980 000,00 € Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície MO SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
AOS-IX-83/2022
978 667,12 € Pow-en a. s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Január 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy KZP-PO4-SC431-2021-68/BGT9
AOS-IX-66/2021, KZP-PO4-SC431-2021-68/BGT9
950 601,39 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Jún 2022
Zmluva o dielo
AOS-II-4/2022
Doplnená
1 094 628,69 € DAG SLOVAKIA, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika