Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2024
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-41/2024-PVe
1 050,00 € Ing. Eva Dorková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. Jún 2024
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-38/2024-PVe
1 075,00 € Ing. Štefan Acsai Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Jún 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-90/2024
11,70 € Ing. Richard Liška Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Jún 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-92/2024
24,92 € PaedDr. PhDr. ThLic. Tomáš HUĎA SchP, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
31. Máj 2024
ZMLUVA O VÝPOŽICKE
AOS-VII-2/2024
0,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
31. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-89/2024
25,36 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29. Máj 2024
Memorandum o vzájomnej spolupráci
AOS-X-5/2024
0,00 € Airvolute, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Máj 2024
Kúpna zmluva č AOS-I-14/2024
AOS-I-14/2024
40 125,60 € Henrich Sonnenschein - ITSK Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Máj 2024
Rámcová zmluva o spolupráci
AOS-X-2/2024
0,00 € R-SYS, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-87/2024
8,80 € Ing. Stanislava Gažovová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-85/2024
0,00 € Ing. Jaroslav Kompan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA
AOS-I-13/2024
Doplnená
197 616,00 € ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
AOS-I-12/2024
20 700,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-86/2024
7,20 € Ing. Daniel Brezina, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-19/2024-PVe
1 050,00 € doc. Ing. Vladimír ANDRASSY, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-20/2024-PVe
1 050,00 € PhDr. Pavlína ADAMÍKOVÁ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej prevádzkovej praxe pre žiaka/čku SOŠ elektrotechnickej
AOS-IX-39/2024
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Stredná odborná škola elektrotechnická
13. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-80/2024
20,92 € Ing. Miroslav Mušinka Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-82/2024
639,00 € Mgr. Ladislav Čáni Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-83/2024
11,70 € Ing. Richard Liška Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika