Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Darovacia zmluva
OU-NR-MPO-2024/000416
38 700,00 € Slovenská republika - dočasný správca Okresný úrad Nitra Obec Kameničná
17. Apríl 2024
Triedený zber odpadu
Č.1 k zmluve ZNR1111201819
0,00 € CLEAN CITY spol. s.r.o. Obec Kameničná
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu Poľovníckeho združenia Kameničná
3/2024
400,00 € Poľovnícke združenie Kameničná Obec Kameničná
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu ZO Jednota dôchodcov Slovenska Kameničná
6/2024
500,00 € ZO Jednota dôchodcov Slovenska Kameničná , IČO: 00897019426 Obec Kameničná
15. Apríl 2024
Mandátna zmluva
01/2024
960,00 € Baukomplex s.r.o. Obec Kameničná
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu CSEMADOK Základná organizácia Kameničná
5/2024
800,00 € CSEMADOK Základná organizácia Kameničná , IČO: 001777170105 Obec Kameničná
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu Dobrovoľného hasičského zboru Kameničná
4/2024
480,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Kameničná, IČO: 001774742205 Obec Kameničná
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu Telovýchovnej jednoty AGRO Kameničná
1/2024
7 820,00 € Telovýchovná jednota AGRO Kameničná Obec Kameničná
5. Apríl 2024
Zmluva o dielo
6_2024
1 000,00 € EPIC Solutions s.r.o. Obec Kameničná
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu Karate klubu Mas. Oyama Kyokushin Karate Kameničná
2/2024
3 000,00 € Karate klub Mas. Oyama Kyokushin Karate Kameničná Obec Kameničná
21. Marec 2024
DOHODA Číslo: 24/14/054/8 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
24/14/054/8
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
5_2024
500,00 € Tamás Obec Kameničná
9. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
4_2024
400,00 € Cs. Mészáros Obec Kameničná
2. Február 2024
Zmluva o umeleckom výkone
3_2024
1 350,00 € Peter Srámek Obec Kameničná
29. Január 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104906/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kameničná
25. Január 2024
Zmluva na odchyt o umiestnenie psov do karanténnej stanice
2_2024
1 008,00 € OZ Veselá Labka Obec Kameničná
5. Január 2024
Zmluva o poskytovaní technickej pomoci
1_2024
1 800,00 € Jmedia s.r.o. Obec Kameničná
8. December 2023
DODATOK č. k Zmluve pre umiestnenie Z- BOXu
Dodatok č.1 k Zmluve pre umiestnenie Z- BOXu
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Kameničná
27. November 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-NR-VO-182-024/2023
KRHZ-NR-VO-182-024/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kameničná
15. November 2023
DOHODA uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a dopĺnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23/14/010/29
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná