Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
DODATOK č. k Zmluve pre umiestnenie Z- BOXu
Dodatok č.1 k Zmluve pre umiestnenie Z- BOXu
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Kameničná
27. November 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-NR-VO-182-024/2023
KRHZ-NR-VO-182-024/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kameničná
15. November 2023
DOHODA uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a dopĺnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23/14/010/29
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná
31. Október 2023
Zmluva o výpožičke
KRHZ-NR-VO-183-024/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Kameničná
25. Október 2023
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
23/14/054/346
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná
10. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
dodatok č. 1 k zmluve 20212088
0,00 € encare, s.r.o. Obec Kameničná
25. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-183-024/2023
KRHZ-NR-VO-183-024/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kameničná
19. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke plynu
dodatok č. 2 k zmluve 20211026
0,00 € encare, s.r.o. Obec Kameničná
4. September 2023
Príloha č. 1 k zmluve
č. 1 k zmluve č. ZNR1111201819/001
16 235,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Kameničná
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí daru
2023ZoD/151
22,34 € COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Obec Kameničná
9. August 2023
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu z územia obce Kameničná
zo dňa 4.8.2023
203 863,68 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Obec Kameničná
8. August 2023
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu z územia obce Kameničná
22
0,00 € GÚTA SERVICE, príspevková organizácia Obec Kameničná
28. Júl 2023
Zmluva o umeleckom výkone
21
350,00 € E. Szlezák Obec Kameničná
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
18
550,00 € L. Kacz Obec Kameničná
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
19
150,00 € J. Kuti Obec Kameničná
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
20
100,00 € E. Varga Obec Kameničná
21. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1992 Zb.
2023/034
1 500,00 € Ing. Ľudovít Fiala, certifikovaný audítor , č. licencie UDVA 1139 Obec Kameničná
10. Júl 2023
Zmluva č. 246/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
246/2023/ŠKOLaŠ
400,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Kameničná
6. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
17
0,00 € IMMO-MEM, s.r.o. Obec Kameničná
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
16
200,00 € Lőrincz L. Obec Kameničná