Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Darovacia zmluva
116/2022
20,00 € Silvia M. Obec Kameničná
4. Október 2022
Darovacia zmluva
115/2022
20,00 € TIbor D. Obec Kameničná
28. September 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2022/060
1 320,00 € Ing. Ľudovit Fiala. certifikovaný audítor, č. licencie UDVA 1139 Obec Kameničná
11. August 2022
Zmluva o poskytnutí daru
2022ZoD/94
22,20 € COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Obec Kameničná
7. August 2022
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
S111000114
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Kameničná
28. Júl 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/04200/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Kameničná
28. Júl 2022
Zmluva o umeleckom výkone
107/2022
350,00 € SPOLOK DYCHOVÁ HUDBA, JELKA Obec Kameničná
28. Júl 2022
Zmluva o umeleckom výkone
108/2022
1 026,00 € Kecskés Tibor EV - V-TECH Obec Kameničná
14. Júl 2022
Z M L U V A č. 481/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
481/2022/OKaŠ
1 100,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Kameničná
7. Júl 2022
Zmluva č. 644/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
644/2022/OKaŠ
600,00 € Nitriansky samosprávny kra Obec Kameničná
10. Jún 2022
Darovacia zmluva
0631
609,60 € Slovenská republika - Štatistictký úrad Slovenskej republiky Obec Kameničná
17. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
11378/2020-4210-52028
Doplnená
4 889,67 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Obec Kameničná
9. Máj 2022
Zmluva o dielo
75/2022
Doplnená
275 740,60 € GUTTE, s.r.o. Obec Kameničná
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3220261
3 000,00 € Dobrovoľná požiarná ochrana SR Obec Kameničná
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu ZO Jednota dôchodcov Slovenska Kameničná
6/2022
500,00 € ZO Jednota dôchodcov Slovenska Kameničná Obec Kameničná
25. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu CSEMADOK Z.O. Kameničná
5/2022
800,00 € CSEMADOK, Základná organizácia Kameničná Obec Kameničná
25. Apríl 2022
Darovacia zmluva
65/2022
300,00 € Artis Jókai o.z. Obec Kameničná
19. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu DHZ
4/2022
480,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Kameničná Obec Kameničná
8. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
61/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Kameničná
6. Apríl 2022
Zmluva o dielo
52/2022
12 675,12 € DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. Obec Kameničná