Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
15
1 000,00 € I. Patajová Obec Kameničná
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
14
600,00 € A. Szép Obec Kameničná
15. Jún 2023
Mandátna zmluva
M.Z. č. 3
0,00 € JUDr. Timea Bödöková Obec Kameničná
31. Máj 2023
Sprostredkovateľská zmluva
13
1 300,00 € Koral Tribute Band - vedúci hudobnej skupiny, zástupca: Alexander Lakatos Obec Kameničná
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce na podporu Poľovníckeho združenia Kameničná
2/2023
800,00 € Poľovnícke združenie Kameničná Obec Kameničná
11. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce na podporu Dobrovoľného hasičského zboru Kameničná
3/2023
480,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Kameničná Obec Kameničná
11. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce na podporu CSEMADOK Základná organizácia Kameničná
4/2023
800,00 € CSEMADOK Základná organizácia Kameničná Obec Kameničná
11. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce na podporu ZO Jednota dôchodcov Slovenska Kameničná
5/2023
500,00 € ZO Jednota dôchodcov Slovenska Kameničná Obec Kameničná
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
12
500,00 € István B. Obec Kameničná
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3230270
3 000,00 € Dobrovoľná požiarná ochrana SR Obec Kameničná
28. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
D. č. 23/14/054/135
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná
28. Apríl 2023
Hromadné úrazové poistenie
11-14330
0,00 € Union poisťovňa, a.s., Obec Kameničná
26. Apríl 2023
Zmluva o podmienkách hudobnej produkcie
10
720,00 € HUDOBNÝ SÚBOR – ASPERO Obec Kameničná
14. Apríl 2023
Zámenná zmluva na zámenu hnuteľného majetku obce Kameničná
9
25 849,00 € Ondrej S. Obec Kameničná
5. Apríl 2023
Dohoda o zabezp. podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecn. služieb ...
23/14/054/135
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná
31. Marec 2023
D O H O D A 23/14/054/90 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených
23/14/054/90
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná
30. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve
Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve zo dňa 31.01.2019
0,00 € Ján Markovics Obec Kameničná
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
7
200,00 € Attila Sz. Obec Kameničná
10. Marec 2023
Zmluva o pskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-ADF9-512-003-004
40 028,44 € Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV Obec Kameničná
16. Február 2023
Kúpna zmluva o prevode vlast. práva k nehnuteľnostiam
5
16 000,00 € Monika J., Tibor Z., Pavel Obec Kameničná