Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 73/2021/AMO
3281/2021/NPPC-VUŽV
22 775,13 € RD Bijacovce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 35/2021/AMO
3282/2021/NPPC-VUŽV
30 126,87 € JOVLAS, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 38/2021/AMO
3284/2021/NPPC-VUŽV
33 238,12 € Kukučínov Poľnohospodárske družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 17/2021/AMO
3283/2021/NPPC-VUŽV
133 097,67 € Družstvo Agrospol, družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum