Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 27/2021/AMO
4454/2021/NPPC-VUŽV
4 453,69 € Ferdinand Mikos, SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 10/2021/AMO
4204/2021/NPPC-VUŽV
12 873,15 € AGROVÝKRM a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 12/2021/AMO
4202/2021/NPPC-VUŽV
90 017,11 € AGROVÝKRM SPIŠ s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 43/2021/AMO
4201/2021/NPPC-VUŽV
10 806,32 € MVDr. Vladimír Rybnikár, SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 40/2021/AMO
4216/2021/NPPC-VUŽV
6 761,38 € LKD Seed s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 11/2021/AMO
4203/2021/NPPC-VUŽV
13 982,63 € AGROVÝKRM RYBANY s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 86/2021/AMO
4200/2021/NPPC-VUŽV
4 453,69 € Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 58/2021/AMO
4199/2021/NPPC-VUŽV
19 466,63 € Poľnohospodárske družstvo Hlohovec Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 7/2021/AMO
3939/2021/NPPC-VUŽV
29 670,33 € AGROPODNIK SLAMOZ spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 5/2021/AMO
3933/2021/NPPC-VUŽV
2 307,69 € AGROHELP s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 70/2021/AMO
3717/2021/NPPC-VUŽV
14 262,86 € Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 85/2021/AMO
3934/2021/NPPC-VUŽV
10 806,32 € Vladimír Barták DUBEX Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 65/2021/AMO
3941/2021/NPPC-VUŽV
20 905,70 € Poľnohospodárske družstvo Sokolce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 62/2021/AMO
3936/2021/NPPC-VUŽV
13 536,63 € Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 28/2021/AMO
3931/2021/NPPC-VUŽV
51 219,81 € FirstFarms Gabčíkovo s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 3/2021/AMO
3932/2021/NPPC-VUŽV
27 876,68 € Agro Insemas s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 4/2021/AMO
3703/2021/NPPC-VUŽV
4 453,69 € AGRO-Da-Ba s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 22/2021/AMO
3701/2021/NPPC-VUŽV
13 982,63 € Farma Bagin – Alžbeta Baginová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 82/2021/AMO
3942/2021/NPPC-VUŽV
59 014,24 € TEKRO Nitra, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 2/2021/AMO
3935/2021/NPPC-VUŽV
7 692,31 € AGREN s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum