Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 32/2021/AMO
3700/2021/NPPC-VUŽV
27 026,42 € Ing. Martin Supuka Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 56/2021/AMO
3681/2021/NPPC-VUŽV
15 134,86 € Poľnohospodárske družstvo „Čingov“ Smižany Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 25/2021/AMO
3690/2021/NPPC-VUŽV
10 122,86 € FARMA SPP s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 42/2021/AMO
3697/2021/NPPC-VUŽV
11 441,58 € Miriam Al-Hadi Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 64/2021/AMO
3695/2021/NPPC-VUŽV
26 218,68 € Poľnohospodárske družstvo Rozkvet so sídlom v Odoríne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 83/2021/AMO
3698/2021/NPPC-VUŽV
17 158,94 € Tomáš Bagin - SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 79/2021/AMO
3678/2021/NPPC-VUŽV
23 511,56 € Szolik Ladislav SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 14/2021/AMO
3579/2021/NPPC-VUŽV
17 158,94 € BIOPACK – obchodné družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 6/2021/AMO
3582/2021/NPPC-VUŽV
8 900,53 € AGRO-KREDIT s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 72/2021/AMO
3583/2021/NPPC-VUŽV
4 453,69 € RBR Farma, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 21/2021/AMO
3580/2021/NPPC-VUŽV
52 939,61 € Dušan Parilla Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 60/2021/AMO
3584/2021/NPPC-VUŽV
11 441,58 € Poľnohospodárske družstvo Koválov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 9/2021/AMO
3485/2021/NPPC-VUŽV
27 152,62 € AGRORIS s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 50/2021/AMO
3490/2021/NPPC-VUŽV
13 982,62 € PD TN Soblahov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 15/2021/AMO
3486/2021/NPPC-VUŽV
20 335,25 € Csaba Mózes, Ing. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 8/2021/AMO
3489/2021/NPPC-VUŽV
16 206,05 € AGRORENT, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 26/2021/AMO
3488/2021/NPPC-VUŽV
39 780,32 € Farma Straka s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 23/2021/AMO
3487/2021/NPPC-VUŽV
39 780,32 € Farma J Plus, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 59/2021/AMO
3280/2021/NPPC-VUŽV
13 982,63 € Poľnohospodárske družstvo Jelšovce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 29/2021/AMO
3285/2021/NPPC-VUŽV
67 715,73 € Chovmat F.U., s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum