Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 24/2021/AMO
187/2022/NPPC-VUŽV
31 277,72 € Farma Krížovany Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 41/2021/AMO
1029/2022/NPPC-VUŽV
5 500,00 € Macko Marek SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 13/2021/AMO
191/2022/NPPC-VUŽV
10 021,23 € AT Abov spol s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 37/2021/AMO
189/2022/NPPC-VUŽV
44 031,62 € Križovany farma Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 20/2021/AMO
182/2022/NPPC-VUŽV
4 453,69 € Dušan Selpoci Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 78/2021/AMO
183/2022/NPPC-VUŽV
8 660,32 € SCHAAP AGRO – HOLLAND s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 45/2021/AMO
186/2022/NPPC-VUŽV
42 732,58 € Nimex s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 49/2021/AMO
190/2022/NPPC-VUŽV
13 114,01 € PD Senica Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 16/2021/AMO
185/2022/NPPC-VUŽV
55 523,94 € Dan-Slovakia Agrar Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 76/2021/AMO
200/2022/NPPC-VÚŽV
12 394,47 € Peter Gulán, SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 63/2021/AMO
188/2022/NPPC-VUŽV
13 092,95 € Poľnohospodárske družstvo Poriadie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 61/2021/AMO
184/2022/NPPC-VUŽV
19 036,63 € Poľnohospodárske družstvo Kútniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 52/2021/AMO
4791/2021/NPPC-VUŽV
42 366,92 € Pigagro, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 18/2021/AMO
4792/2021/NPPC-VUŽV
33 139,69 € Družstvo podielníkov Včelince Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
27. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 53/2021/AMO
4626/2021/NPPC-VUŽV
10 488,68 € Polák Augustín SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 51/2021/AMO
4457/2021/NPPC-VUŽV
4 453,69 € Peter Bernadic Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 71/2021/AMO
4453/2021/NPPC-VUŽV
12 201,45 € ProOvo, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 81/2021/AMO
4452/2021/NPPC-VUŽV
17 158,94 € Štefan Bartalos Masna u Bartalosa Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 1/2021/AMO
4450/2021/NPPC-VUŽV
2 307,69 € AGREF spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 36/2021/AMO
4455/2021/NPPC-VUŽV
17 158,94 € Juraj Iván, SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum