Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 39/2021/AMO
3937/2021/NPPC-VUŽV
13 424,78 € Liaharenský podnik Nitra, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 80/2021/AMO
3938/2021/NPPC-VUŽV
29 670,33 € Školský poľnohospodársky podnik, n.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 57/2021/AMO
3940/2021/NPPC-VUŽV
13 684,46 € Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 84/2021/AMO
3683/2021/NPPC-VUŽV
17 158,94 € Tomáš Nagy SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 34/2021/AMO
3702/2021/NPPC-VUŽV
52 939,61 € Ján Balko, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 30/2021/AMO
3689/2021/NPPC-VUŽV
12 394,47 € Ing. Boris Paulen Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 69/2021/AMO
3685/2021/NPPC-VUŽV
13 536,63 € Poľnohospodárske družstvo vlastníkov Ľubá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 44/2021/AMO
3687/2021/NPPC-VUŽV
25 099,72 € NH FARMA s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 75/2021/AMO
3699/2021/NPPC-VUŽV
17 158,94 € Roland Bagin - SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 77/2021/AMO
3682/2021/NPPC-VUŽV
18 523,83 € SHR Štefan Tankó Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 68/2021/AMO
3680/2021/NPPC-VUŽV
7 630,00 € Poľnohospodárske družstvo Veľký Ďur Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 54/2021/AMO
3693/2021/NPPC-VUŽV
21 978,02 € Poľnohospodárske družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 19/2021/AMO
3692/2021/NPPC-VUŽV
17 867,53 € Dufart, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 33/2021/AMO
3688/2021/NPPC-VUŽV
12 394,47 € Ing. Ľubor Paulen Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 66/2021/AMO
3694/2021/NPPC-VUŽV
21 313,56 € Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 48/2021/AMO
3684/2021/NPPC-VUŽV
4 453,69 € PD Brezina Pravotice, družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 47/2021/AMO
3677/2021/NPPC-VUŽV
87 874,25 € Pavex s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 67/2021/AMO
3691/2021/NPPC-VUŽV
4 453,69 € Poľnohospodárske družstvo v Pribete Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 74/2021/AMO
3686/2021/NPPC-VUŽV
27 026,42 € RIMANEC s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 55/2021/AMO
3696/2021/NPPC-VUŽV
6 800,99 € Poľnohospodárske družstvo Bošáca Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum