Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
1/1/2024
0,00 € Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o. Obec Žihárec
1. December 2023
ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU KOTOLNE V BUDOVE ZŠ ŽIHÁREC
ZOD/231130
0,00 € Janyx s.r.o. Obec Žihárec
16. November 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
82/002/23
0,00 € Prima Banka Slovensko, a. s. Obec Žihárec
16. November 2023
Dodatok č. 2 - Municipálny úver - Univerzál, Zmluva o úvere č. 82/009/19
Dodatok č. 2
0,00 € Prima Banka Slovensko, a. s. Obec Žihárec
2. Október 2023
Dohoda - „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“)
23/17/010/76
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Žihárec
13. September 2023
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb
1/9/2023
1 350,00 € GA-AUDIT s.r.o. Obec Žihárec
18. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_140 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_140
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Žihárec
18. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_138 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_138
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Žihárec
9. August 2023
Nájomná zmluva
7/87/2023
0,00 € Obec Žihárec Obec Žihárec
9. August 2023
Triedený zber komunálneho odpadu
1/8/2023
0,00 € ENVI -PAK a.s. Obec Žihárec
24. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20237002_Z
198 000,00 € Marián Šupa Obec Žihárec
11. Júl 2023
TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI ŽIHÁREC _STAVEBNÉ PRÁCE“
1/7/2023
212 892,62 € Lion Group SK s.r.o. Obec Žihárec
7. Júl 2023
ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ KONCERTOV A VYSTÚPENÍ UMELCOV
17/6/2023-3
12 700,00 € Authentica – Kultúra bez hraníc Obec Žihárec
7. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie
17/6/2023-2
300,00 € Anita Szvrcsek, Mgr., Art Obec Žihárec
7. Júl 2023
Zmluva o sprostredkovaní koncertov a vystúpení umelcov
16/6/2023
1 150,00 € Authentica – Kultúra bez hraníc Obec Žihárec
7. Júl 2023
Zmluva o zabezpečení elektroodpadu
Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu
0,00 € Rovami zber s r.o. Obec Žihárec
7. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie
17/6/2023-1
600,00 € Tomáš Bernáth Obec Žihárec
21. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235608_Z
Zrušená
191 030,40 € Marián Šupa Obec Žihárec
20. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235580_Z
10 999,00 € FEREX, s.r.o. Obec Žihárec
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/119
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/119
441 950,64 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Žihárec