Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2022
Dexia Komunál Superlinka, Zmluva o úvere
20/033/07
0,00 € Prima Banka Slovensko a.s. Obec Žihárec
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AVU4
309070AVU4
10 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Žihárec
1. December 2021
Kúpna zmluva
Z202123590_Z
38 353,00 € MET Slovakia, a.s. Obec Žihárec
16. September 2021
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla Ifjú Szivek
2021/082/ZVP019
2 000,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Obec Žihárec
20. Máj 2021
Darovacia zmluva č. KRHZ-NR-VO-69-005/2021
KRHZ-NR-VO-69-005/2021
66 972,60 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Žihárec
20. Máj 2021
Darovacia zmluva č. KRHZ-NR-VO-69-007/2021
KRHZ-NR-VO-69-007/2021
0,00 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Žihárec
18. Marec 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001674-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001674-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Žihárec
3. Február 2021
Zmluva o budúcej zmluve
2021/014/ZBZ014
2 500,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Obec Žihárec
1. September 2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_575
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
18. August 2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_040
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum OBEC Žihárec
5. December 2019
Z M L U V A č. 144099 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
144099 08U05
1 100,00 € Environmentálny fond Obec Žihárec
4. December 2018
Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-002247 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-002247
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Žihárec
18. September 2018
Z M L U V A č. 128363 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128363 08U03
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Žihárec
7. August 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
275/2018
37 500,00 € Úrad vlády SR Obec Žihárec
4. Júl 2017
Z M L U V A č. 121502 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
121502 08U03
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Žihárec
18. Marec 2016
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-180-034/2016
KRHZ-NR-180-034-2016
114 813,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Žihárec
3. Marec 2016
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-55-002/2016
KRHZ-NR-55-002/2016
14 320,94 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Žihárec
19. Február 2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-362
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-362_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Žihárec
19. Október 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
2234/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Žihárec
22. Jún 2015
Z M L U V A č. 107909 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
107909 08U01
100 131,39 € Environmentálny fond Obec Žihárec