Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Zmluva o poskytovaní BOZP
21/2022/ ZoS
200,00 € TrustX , s r.o. Obec Žihárec
23. November 2022
Zmluva o vytvorení webového sídla
19/2022/SOD
600,00 € Galileo Corporiation s r.o. Obec Žihárec
23. November 2022
Nájomná zmluva na prenájom pozemkov na výstavbu a prevádzku veterných elektrární
20/2022/NZ
200,00 € Energiepark, s r.o. Obec Žihárec
23. November 2022
Zmluva o prevádzke webového sídla
18/2022/ZoP
190,00 € Galileo Corporation s r.o. Obec Žihárec
22. November 2022
"WIFI pre teba v obci Žihárec"
17/2022
15 000,00 € Nitranet s r.o. Obec Žihárec
7. November 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200127010 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce s kódom ITMS2014+: 312041Y376 zo dňa 27.01.2020
N20200127010
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Žihárec
11. Október 2022
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb
9/2022
0,00 € RIGHTAUDIT s.r.o., č.lic. UDVA 381 Obec Žihárec
7. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CII4
3163/2022
15 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Žihárec
6. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311071CII4 3163/2022
14 250,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Žihárec
5. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2022/123
14 591,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Žihárec
4. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2022/123
14 164,70 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Žihárec
14. Júl 2022
Z M L U V A č. 1653/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
1653/2022/OKaŠ
645,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Žihárec
6. Júl 2022
Zmluva č. 1056/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
1056/2022/OKaŠ
534,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Žihárec
15. Jún 2022
Zmluva o termínovanom úvere
82/007/22
110 000,00 € Prima Banka Slovensko a.s. Obec Žihárec
1. Jún 2022
Dexia Komunál Superlinka, Zmluva o úvere
20/033/07
0,00 € Prima Banka Slovensko a.s. Obec Žihárec
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AVU4
309070AVU4
10 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Žihárec
1. December 2021
Kúpna zmluva
Z202123590_Z
38 353,00 € MET Slovakia, a.s. Obec Žihárec
16. September 2021
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla Ifjú Szivek
2021/082/ZVP019
2 000,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Obec Žihárec
20. Máj 2021
Darovacia zmluva č. KRHZ-NR-VO-69-005/2021
KRHZ-NR-VO-69-005/2021
66 972,60 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Žihárec
20. Máj 2021
Darovacia zmluva č. KRHZ-NR-VO-69-007/2021
KRHZ-NR-VO-69-007/2021
0,00 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Žihárec