Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2023
Zmluva o sprostredkovaní koncertov a vystúpení umelcov
16/6/2023
1 150,00 € Authentica – Kultúra bez hraníc Obec Žihárec
7. Júl 2023
Zmluva o zabezpečení elektroodpadu
Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu
0,00 € Rovami zber s r.o. Obec Žihárec
7. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie
17/6/2023-1
600,00 € Tomáš Bernáth Obec Žihárec
21. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235608_Z
Zrušená
191 030,40 € Marián Šupa Obec Žihárec
20. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235580_Z
10 999,00 € FEREX, s.r.o. Obec Žihárec
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/119
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/119
441 950,64 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Žihárec
1. Jún 2023
Dexia Komunál Superlinka, Zmluva o úvere č. 20/033/07
1/6/2023
0,00 € Prima Banka Obec Žihárec
18. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - dodatok
3/3/2013
14,00 € Obec Žihárec Gombosová Helena
17. Máj 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
KZ20230505
250,00 € Ing. Andrea Bilická Obec Žihárec
17. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
1/5/2023
0,00 € Citrón s r.o. Obec Žihárec
17. Máj 2023
ZMLUVA O DIELO
ZOD/230424
68 800,00 € Janyx s.r.o. Obec Žihárec
27. Apríl 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
5/4/2023
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Obec Žihárec
13. Apríl 2023
ZMLUVA O VEREJNEJ PRODUKCII
275/2023
612,00 € Rastislav Rosinský Obec Žihárec
13. Apríl 2023
Zmluva o verejnej produkcii
277/2023
609,00 € Ing. Pavel Peschl Obec Žihárec
13. Apríl 2023
ZMLUVA O VEREJNEJ PRODUKCII
276/2023
529,00 € Róbert Mrva Obec Žihárec
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
4/4/2023
0,00 € Akuos s r.o. Obec Žihárec
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva - ovocie
3/4/2023
0,00 € PD Hrušov Obec Žihárec
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva - ovocie
1/4/2023
0,00 € PD Hrušov Obec Žihárec
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva - ovocie
2/4/2023
0,00 € PD Hrušov Obec Žihárec
23. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
16/2023
0,00 € NASES Obec Žihárec