Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
KZ20230505
250,00 € Ing. Andrea Bilická Obec Žihárec
17. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
1/5/2023
0,00 € Citrón s r.o. Obec Žihárec
17. Máj 2023
ZMLUVA O DIELO
ZOD/230424
68 800,00 € Janyx s.r.o. Obec Žihárec
27. Apríl 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
5/4/2023
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Obec Žihárec
13. Apríl 2023
ZMLUVA O VEREJNEJ PRODUKCII
275/2023
612,00 € Rastislav Rosinský Obec Žihárec
13. Apríl 2023
Zmluva o verejnej produkcii
277/2023
609,00 € Ing. Pavel Peschl Obec Žihárec
13. Apríl 2023
ZMLUVA O VEREJNEJ PRODUKCII
276/2023
529,00 € Róbert Mrva Obec Žihárec
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
4/4/2023
0,00 € Akuos s r.o. Obec Žihárec
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva - ovocie
3/4/2023
0,00 € PD Hrušov Obec Žihárec
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva - ovocie
1/4/2023
0,00 € PD Hrušov Obec Žihárec
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva - ovocie
2/4/2023
0,00 € PD Hrušov Obec Žihárec
23. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
16/2023
0,00 € NASES Obec Žihárec
15. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
99327/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Žihárec
3. Marec 2023
DODATOK č. 3 k Zmluve č. 305 / 2020 o nakladaní s komunálnym odpadom
15/2023/Dodatok
0,00 € KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Žihárec
1. Marec 2023
Nájomná zmluva 2/92/2023
2/192/2023
0,00 € Obec Žihárec Iveta Schneiderová, Ľubomír Szutyányi
20. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
11/2023/RZ
0,00 € ELEKTRO SYSTEMS, s.r.o. Obec Žihárec
8. Február 2023
Dodatok č 2 ku zmluve č. tz2013-12-13bt2
5/2023
198,00 € Topset Solutions s r.o. Obec Žihárec
2. Február 2023
ZMLUVA O PREPRAVE OSÔB
4/2023
0,00 € Lisza s.r.o. Obec Žihárec
1. Február 2023
Zmluvy na poskytnutie služieb č. 13/2023
3/2023 13/2023
0,00 € KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s. r.o. Obec Žihárec
9. December 2022
Zmluva o poskytovaní BOZP
21/2022/ ZoS
200,00 € TrustX , s r.o. Obec Žihárec