Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
1237/2013
1 500,00 € Úrad vlády SR Obec Žihárec
15. Júl 2013
Zmluva č. 41/NR/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.
ObU-NR-OO-2013/17326
5 000,00 € Ministerstvo vnútra SR - Obvodný úrad Nitra Obec Žihárec
10. Máj 2012
Zmluva č.1/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
ObU-NR-OO1-2012/09169
3 000,00 € Obvodný úrad Nitra Obec Žihárec
23. Február 2012
Zmluva o poskytovaní údajov z ISKN
31-24-837/2012
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Žihárec