Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/36/054/181
1 186,92 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
28. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov 9/2023
30,00 € Obec Dlhé Stráže Terézia Lorková
15. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
16/2023
180,00 € Obec Dlhé Stráže Jaroslav Bonk, Daniel Čulac
8. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/36/010/20
0,00 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
2. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Zmluva
75,00 € Obec Dlhé Stráže Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Spišské Podhradie
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/36/054/972
615,96 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
7. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 14/2023
14/2023
0,00 € Obec Dlhé Stráže Johana Pavlíková
26. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/36/054/622
171,10 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2023
6/2023
0,00 € Obec Dlhé Stráže Mária Gibalová, rod. Taratutová
6. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/36/054/403
752,84 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2023-004592
649 446,43 € Obec Dlhé Stráže Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18. Február 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Dlhé Stráže
0,00 € Obec Dlhé Stráže Štatistický úrad SR
8. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2023
30,00 € Obec Dlhé Stráže Mária Lutterová
30. November 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/36/012/12
0,00 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
30. November 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/36/012/11
0,00 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
25. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
11/2022
180,00 € Obec Dlhé Stráže Jaroslav Bonk, Daniel Čulac
28. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/36/010/21
0,00 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
24. Október 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
22/36/054/391
1 107,20 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2022
105,00 € Obec Dlhé Stráže Cyril Bendžala
29. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
9/2022
0,00 € Obec Dlhé Stráže Slavomír Gažík