Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.8.2022
132022-1
0,00 € Obec Dlhé Stráže Júlia Kuchárová, Martin Kuchár
22. September 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 22.8.2022
62022-1
0,00 € Obec Dlhé Stráže Mgr. Peter Faltín, Mgr. Diana Faltínová
20. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2022
50,00 € Obec Dlhé Stráže Peter Bonk
8. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
6/2022
0,00 € Obec Dlhé Stráže Mária Slaninová
5. September 2022
Kúpna zmluva
132022
21 550,00 € Obec Dlhé Stráže Júlia Kuchárová, Martin Kuchár
24. August 2022
Kúpna zmluva
62022
25 201,80 € Obec Dlhé Stráže Mgr. Peter Faltín, Mgr. Diana Faltínová
20. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2022
30,00 € Obec Dlhé Stráže Martin Hradiský
28. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2022
30,00 € Obec Dlhé Stráže Lojko Pavol
27. Máj 2022
Kúpna zmluva č.00770/2022-PKZ -K40121/22.00 - Obec Dlhé Stráže, k.ú. Dlhé Stráže
00770/2022-PKZ -K40121/22.00
408,28 € Obec Dlhé Stráže Slovenský pozemkový fond
27. Máj 2022
Zmluva o prevode vlastníctva č.00772/2022-PKZP-K40088/22.00 - Obec Dlhé Stráže, k.ú. Dlhé Stráže
00772/2022-PKZP-K40088/22.00
394,65 € Obec Dlhé Stráže Slovenský pozemkový fond
16. Máj 2022
Nájomná zmluva
72022
20,00 € Obec Dlhé Stráže Peter Jurčík
5. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
32022
0,00 € Obec Dlhé Stráže Štefan Gibala
2. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12022
150,00 € Obec Dlhé Stráže Jozef Karas
2. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
22022
30,00 € Obec Dlhé Stráže Lojko Pavol
23. Marec 2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
22/36/054/45
664,32 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
27. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/36/010/10
0,00 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
27. Október 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/36/012/18
0,00 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
27. Október 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/36/012/19
0,00 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
21. September 2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
21/36/054/284
1 866,96 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
3. September 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004248
ZM_SEP-IMRK3-2021-004248
Doplnená
62 006,12 € Obec Dlhé Stráže Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)