Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400058
0400058
10 129,00 € Obec Dlhé Stráže Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400046
0400046
2 608,00 € Obec Dlhé Stráže Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Február 2012
Zmluva o spolupráci
028/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Dlhé Stráže Fond sociálneho rozvoja
28. Október 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
044/2011-IZ-5.0/V
24 190,00 € Obec Dlhé Stráže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
14. Jún 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400025
0400025/PPA
8 842,98 € Obec Dlhé Stráže Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Jún 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400024
0400024/PPA
17 220,01 € Obec Dlhé Stráže Pôdohospodárska platobná agentúra