Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
D O H O D A číslo 17/36/052/99
2 012,16 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
11. August 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
D O H O D A číslo 16/36/052/475 PP
Doplnená
2 438,70 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
23. Február 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
D O H O D A číslo 16/36/052/17
2 926,44 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
26. November 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 59/2015/§ 54 -ŠnZ
Doplnená
4 615,29 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
16. Október 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 27/2015/§ 54 -ŠnZ
Doplnená
4 615,29 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
19. August 2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
D O H O D A číslo 15/36/052/535
6 123,60 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
30. Marec 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 23/2015/§ 54 -VZ
3 076,86 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
24. Február 2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
D O H O D A číslo 15/36/052/212
Doplnená
3 542,40 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
13. November 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400166
0400166
2 480,00 € Obec Dlhé Stráže Pôdohospodárska platobná agentúra
27. August 2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
D O H O D A číslo 100/§52/2014
Doplnená
3 393,60 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
27. Február 2014
Dohoda na vykonávanie aktivacnej cinnosti formou menších obecných služieb pre obec
38/§52/2014
Doplnená
3 002,40 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
13. Január 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400149
0400149
2 581,63 € Obec Dlhé Stráže Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Október 2013
Darovacia zmluva
1851/2013/801
0,00 € Základná škola, Dlhé Stráže Štátny pedagogický ústav
2. Október 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400116
0400116
19 222,20 € Obec Dlhé Stráže Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Jún 2013
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/§52/2013 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnost formou menších obecných služieb pre obec uzatvorenej podla ustanovenia § 52 zákona č. 5/2004 Z. z.
23/§52/2013d.1
0,00 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
16. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
23/§52/2013
1 097,10 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
24. Október 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnost formou menších obecných služieb pre obec podla § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
11/§52/2012 PP
1 398,00 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
21. September 2012
Dodatok č. 1 k Dohode o zabezpecení realizácie a poskytnutí príspevku na aktivacnú cinnost podla §52 zák. c. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5/§52/2012/NP V-2/PP
1 817,40 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
17. Júl 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400090
0400090
Doplnená
9 140,50 € Obec Dlhé Stráže Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Máj 2012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č:0400061
0400061
11 414,38 € Obec Dlhé Stráže Pôdohospodárska platobná agentúra