Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
21/36/054/284
1 866,96 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
3. September 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004248
ZM_SEP-IMRK3-2021-004248
Doplnená
62 006,12 € Obec Dlhé Stráže Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Marec 2021
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
D O H O D A číslo 21/36/054/20
0,00 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
15. December 2020
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/36/012/35
0,00 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
15. December 2020
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/36/012/34
0,00 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
3. December 2020
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Dlhé Stráže
Doplnená
0,00 € Obec Dlhé Stráže Štatistický úrad SR
13. November 2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“)
20/36/010/40
0,00 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
21. August 2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
D O H O D A číslo 20/36/054/140
0,00 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
24. Február 2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
D O H O D A číslo 20/36/052/24
1 208,28 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
21. August 2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
D O H O D A číslo 19/36/052/140
558,72 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
30. Máj 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002468
ZM_SEP-IMRK3-2019-002468
Doplnená
49 381,47 € Obec Dlhé Stráže Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
20. Február 2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
D O H O D A číslo 19/36/052/3
558,72 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
23. Január 2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.
Dohoda č. 19/36/52A/1
0,00 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
14. August 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
D O H O D A číslo 18/36/052/196
525,18 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
19. Február 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
D O H O D A číslo 18/36/052/17
525,18 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
27. Október 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti
D O H O D A č. 17 /36/054/107
5 132,32 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
28. August 2017
D O H O D A číslo: 2017/36/054/71 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D O H O D A číslo: 2017/36/054/71
6 345,90 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
24. August 2017
Dohoda o zabezpecení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzacov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“*
DOHODA císlo: 17/36/051/118
0,00 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
15. August 2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
D O H O D A číslo 17/36/052/418
1 006,08 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
21. Február 2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
D O H O D A číslo 17/36/052/99
2 012,16 € Obec Dlhé Stráže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad