Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2023
Dodatok k zmluve
0126-PRB/2020/D2
0,00 € Obec Bystrany Ministerstvo dopravy SR
3. Marec 2023
Dodatok k zmluve
0127-PRB/2020/D2
0,00 € Obec Bystrany Ministerstvo dopravy SR
14. Február 2023
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 22_44_054_579_2 k dohode č. 22_44_054_579
5 536,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
14. Február 2023
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 22_44_054_450_2 k dohode č. 22_44_054_450
4 428,80 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
6. Február 2023
Dodatok k dohode § 12 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/44/012/73-1
0,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
6. Február 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/44/010/56-1
0,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
10. Január 2023
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 22_44_054_450_1 k dohode č. 22_44_054_450
4 428,80 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
10. Január 2023
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 22_44_054_579_1 k dohode č. 22_44_054_579
5 536,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/44/012/73
0,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/44/010/56
0,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. November 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
22/44/054/569
Doplnená
23 542,05 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. November 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
22/44/054/579
5 536,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Október 2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
22/44/054/450
4 428,80 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. September 2022
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva č.02703/2022-PKZ -K40360/22.00 - Obec Bystrany, k.ú. Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves
02703/2022-PKZ -K40360/22.00
736,23 € Obec Bystrany Slovenský pozemkový fond
17. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 19/2022/VB
5505/2022/OSM-18645 (479/9/2022/115)
0,00 € Obec Bystrany Košický samosprávny kraj
1. Jún 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Bystrany
0,00 € Obec Bystrany Štatistický úrad SR
25. Máj 2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
22/44/054/168
5 536,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
17. Marec 2022
Dodatok k zmluve
0127-PRB/2020/D1
0,00 € Obec Bystrany Ministerstvo dopravy a výstavby SR
17. Marec 2022
Dodatok k zmluve
0126-PRB/2020/D1
0,00 € Obec Bystrany Ministerstvo dopravy a výstavby SR
8. Február 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004968
ZM_SEP-IMRK3-2021-004968
202 592,88 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)