Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1750
8 220,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
5. September 2023
Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2023
30/2023
0,00 € Obec Bystrany Obec Slatvina
27. Jún 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1048
2 566,50 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
26. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/44/054/1047
2 053,80 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/805
4 277,50 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
3. Marec 2023
Dodatok k zmluve
0126-PRB/2020/D2
0,00 € Obec Bystrany Ministerstvo dopravy SR
3. Marec 2023
Dodatok k zmluve
0127-PRB/2020/D2
0,00 € Obec Bystrany Ministerstvo dopravy SR
14. Február 2023
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 22_44_054_579_2 k dohode č. 22_44_054_579
5 536,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
14. Február 2023
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 22_44_054_450_2 k dohode č. 22_44_054_450
4 428,80 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
6. Február 2023
Dodatok k dohode § 12 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/44/012/73-1
0,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
6. Február 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/44/010/56-1
0,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
10. Január 2023
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 22_44_054_450_1 k dohode č. 22_44_054_450
4 428,80 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
10. Január 2023
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 22_44_054_579_1 k dohode č. 22_44_054_579
5 536,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/44/012/73
0,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/44/010/56
0,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. November 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
22/44/054/569
Doplnená
23 542,05 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. November 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
22/44/054/579
5 536,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Október 2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
22/44/054/450
4 428,80 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. September 2022
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva č.02703/2022-PKZ -K40360/22.00 - Obec Bystrany, k.ú. Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves
02703/2022-PKZ -K40360/22.00
736,23 € Obec Bystrany Slovenský pozemkový fond
17. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 19/2022/VB
5505/2022/OSM-18645 (479/9/2022/115)
0,00 € Obec Bystrany Košický samosprávny kraj