Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. September 2018
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda18/44/052/592
21 060,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
3. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ kód ITMS2014+: 312051I641
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2018/000768 - 131_2018
Doplnená
0,00 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
28. Február 2018
dohoda o poskytnutí príspevku
d18/44/052/178
20 217,60 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
31. Január 2018
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 18/44/054/10
31 709,40 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. December 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
USVRK_ZM_ USVRK-KUS-2017_00894_2017
4 000,00 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
28. November 2017
Miestne občianske poriadkové služby Bystrany
ZM_SEP-IMRK3-2017-001572
Doplnená
201 607,20 € Obec Bystrany Sekcia európskych programov
27. November 2017
dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
dohoda č. 17/44/051/343
0,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. August 2017
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č.66/§52/2017/NP PZ VAOTP-3
14 112,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
9. Jún 2017
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITSM2014+: 312051C909
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2017/00562-001_2017
167 739,30 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
28. Február 2017
Dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 19/52/2017/NP PZ VAOZP -2
14 553,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. Február 2017
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
dodatok č.1 k dohode č. 62/§ 52/2016
15 613,92 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. Február 2017
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
dodatok č.1 k dohode č. 80/§ 52/2016
9 396,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. November 2016
dohoda o poskytnutí príspevku
80/§52/2016
9 396,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
12. Október 2016
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k d.č. 39/§52/2016
8 940,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
4. Október 2016
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
dodatok č. 1 k d.č. 16/44/054/182
192 024,81 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. September 2016
dohoda o poskytnutí príspevku
021/2016/§54 - PZ
42 944,70 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. September 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
008/2016/§54/(50+)
3 396,96 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
31. August 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
62/§52/2016
15 613,92 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. Jún 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 16/44/054/182
197 116,95 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
31. Máj 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
39/§52/2016
8 940,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves