Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2017
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
dodatok č.1 k dohode č. 80/§ 52/2016
9 396,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. November 2016
dohoda o poskytnutí príspevku
80/§52/2016
9 396,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
12. Október 2016
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k d.č. 39/§52/2016
8 940,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
4. Október 2016
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
dodatok č. 1 k d.č. 16/44/054/182
192 024,81 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. September 2016
dohoda o poskytnutí príspevku
021/2016/§54 - PZ
42 944,70 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. September 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
008/2016/§54/(50+)
3 396,96 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
31. August 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
62/§52/2016
15 613,92 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. Jún 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 16/44/054/182
197 116,95 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
31. Máj 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
39/§52/2016
8 940,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Apríl 2016
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
dodatok č.1 k dohode 14/§52/2016/PZ VAOTP
17 880,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
2. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
14/§52/2016/PZ VAOTP
17 880,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Január 2016
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 90/§52/2015
5 670,60 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Január 2016
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 67/§52/2015
21 792,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Január 2016
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 26/2015/§54-ŠnZ
42 047,46 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2015
USVRK_ZM_ USVRK-OKA-2015_001182_2015
5 200,00 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
26. November 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku
90/§52/2015
5 670,60 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
18. November 2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
16467-8/2015-SN
0,00 € obec Bystrany Sociálna poisťovňa, ústredie
29. Október 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku
26/2015/§ 54 - ŠnZ
42 047,46 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. September 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku
115/§52a/2015/ŠR
4 764,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
3. September 2015
dohoda o poskytnutí príspevku
67/§52/2015
21 792,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves