Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2016
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
dodatok č.1 k dohode 14/§52/2016/PZ VAOTP
17 880,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
2. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
14/§52/2016/PZ VAOTP
17 880,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Január 2016
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 90/§52/2015
5 670,60 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Január 2016
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 67/§52/2015
21 792,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Január 2016
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 26/2015/§54-ŠnZ
42 047,46 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2015
USVRK_ZM_ USVRK-OKA-2015_001182_2015
5 200,00 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
26. November 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku
90/§52/2015
5 670,60 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
18. November 2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
16467-8/2015-SN
0,00 € obec Bystrany Sociálna poisťovňa, ústredie
29. Október 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku
26/2015/§ 54 - ŠnZ
42 047,46 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. September 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku
115/§52a/2015/ŠR
4 764,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
3. September 2015
dohoda o poskytnutí príspevku
67/§52/2015
21 792,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
26. Február 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku
23/§52/2015 SN
16 368,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. December 2014
ZMLUVA o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2014
USVRK_ZM_USVRK-OKA-2014_000821_2014
9 900,00 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
27. August 2014
dohoda o poskytnutí príspevku
102/§52/2014/ŠR SN
15 672,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. Február 2014
dohoda o poskytnutí príspevku
34/§52/2014/NP VAOTP-3 SN
12 036,00 € Obec Bystrany Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. December 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2013
USVRK_ZM_USVRK-KUS-2013-000868-016_2013
2 500,00 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
22. November 2013
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2212012017001
Z2212012017001
Doplnená
76 691,70 € Obec Bystrany Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Január 2013
dohoda o poskytnutí príspevku
21/§52/2013 SN
5 730,00 € Obec Bystarny Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Jún 2012
dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
21/§52/2012/NP V-2/2
0,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
11. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
002/2012/3.1/OPV
Doplnená
147 220,72 € Obec Bystrany Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ