Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Sponzorská zmluva
15/2024
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Selec
15. Máj 2024
Servisná zmluva
16/2024
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Selec
10. Máj 2024
Zmluva o dielo
14/2024
5 450,00 € Ing. Vojtech Krumpolec - AŽ PROJEKT Obec Selec
10. Máj 2024
Licenčná zmluva č. 74/2024
13/2024
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Obec Selec
10. Máj 2024
Sponzorská zmluva
038/2024/TVK
1 500,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Selec
7. Máj 2024
Licenčná zmluva č. 74/2024
74/2024
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Obec Selec
6. Máj 2024
Poistná zmluva č. 2409530105
11/2024
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Selec
6. Máj 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
12/2024
144,00 € TOPSET Solution s.r.o. Obec Selec
30. Apríl 2024
Servisno- materiálová zmluva
10/2024
0,00 € TOP SERVIS IT s.r.o. Obec Selec
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
9/2024
2 000,00 € Ing. Marta Tóthová, audítor SKAU Obec Selec
8. Apríl 2024
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
8/2024
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Selec
27. Marec 2024
Mandátna zmluva - BD341
5/2024
0,00 € ERES property- TN kraj, s.r.o. Obec Selec
27. Marec 2024
Mandátna zmluva - BD337
7/2024
0,00 € ERES property -TN kraj, s.r.o. Obec Selec
27. Marec 2024
Mandátna zmluva - BD340
6/2024
0,00 € ERES property- TN kraj, s.r.o. Obec Selec
19. Marec 2024
Kúpna zmluva - Elektronická informačná tabuľa
3/2024
12 720,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Selec
26. Január 2024
Dodatok č. 19 ku Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom č. 550 021
2/2024
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Selec
12. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2023/627
1/2024
19 200,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Selec
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/627
19 200,00 € Ministerstvo financií SR Obec Selec
14. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
26/2023
4 752,00 € Mgr. Július Meszároš Obec Selec
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromnej umeleckej škole
27/2023
162 000,00 € Súkromná základná umelecká škola ADIA Obec Selec